Istorijski arhiv Beograda

Palmira Toljatija 1, Novi Beograd
tel. 2606-336, faks 3190-410 
www.arhiv-beograda.org
poddomeni: ww1.arhiv-beograda.org, stalnapostavka.arhiv-beograda.org

Direktor: mr Dragan Gačić

Osnovan je odlukom Izvršnog odbora Narodnog odbora grada Beograda septembra 1945. Osnovna delatnost Arhiva je zaštita arhivske građe kod tvoraca u njenom nastajanju kao i sređivanje, obrada, pružanje na korišćenje i publikovanje arhivske građe.

Ovu funkciju Arhiv obavlja za područje svih 17 opština grada Beograda i vrši nadzor kod stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala iz oblasti uprave, sudstva, prosvete, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, privrede, bankarstva, društveno-političkih organizacija i raznih udruženja.

Poslovni prostor je površine oko 5.348 m2, s tim što je od toga za smeštaj - depoe obezbeđeno oko 2.400 m2. Arhiv u svojim depoima čuva 2.580 fondova u količini od 13.000 dužnih metara arhivske građe. Građa obuhvata period od polovine XVIII do kraja XX veka: organa vlasti, uprave, sudstva, privrede, prosvetnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, društava, udruženja, ličnih i porodičnih fondova i zbirki.

Arhiv, široj javnosti, pruža informacije o kulturno-istorijskoj baštini koju čuva, priređivanjem izložbi, izdavačkom delatnošću, promocijama, predavanjima, korišćenjem novih informaciono-komunikacionih tehnologija i sl, kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama, medijskim kućama i dr.
Godišnje Arhiv poseti preko 8.000 korisnika zainteresovanih za naučno istraživanje, izdavanje javnih dokumenata radi regulisanja privatno-pravnih potreba ili posetu Galeriji.

Radno vreme sa strankama:
Čitaonica
Ponedeljak-petak od 7.30 do 18 časova 
Pisarnica
Ponedeljak-petak od 7.30 do 13 časova