Prodajna galerija „Beograd”

Kosančićev venac 19
tel. 3287-325, tel/faks 3033-923
www.galerijabeograd.org

Direktor: Mr Mihailo Petković

Osnovana je 1963. kao prva ustanova ove vrste kod nas, koja je imala zadatak da prodajom populariše dela likovne i primenjene umetnosti. Galerija se nalazi na Kosančićevom vencu, u starom delu grada, u zgradi koja predstavlja zaštićeni spomenik kulture. Njena se namena godinama menjala do novijeg razdoblja kada je postala svojevrsno stecište umetnika i umetnosti. Time se zapravo nastavlja u tom delu grada davno započeta tradicija vezana za nastanak prve slikarske škole Steve Todorovića (1859) i škole Kirila Kutlika (1895).

U decenijama koje su usledile, pa sve do danas,  galerija je  nastavila da kontinuirano i dosledno  promoviše i plasira  radove savremenih vizuelnih umetnika putem direktne prodaje, ali i uspostavljanjem kvalitetne i redovne izložbene delatnosti, kao i brojnih obrazovnih aktivnosti i komunikacije sa stručnom i širom publikom. Uporedo sa izlagačkim i edukativnim programima, galerija afirmiše umetničku produkciju i izdavanjem i promocijom stručnih publikacija koje pružaju sveobuhvatniji uvid u istoriju i savremene tokove domaće likovne umetnosti. Stalna ponuda obuhvata širok opseg – od slikarskih dela i crteža, preko skulpture, do grafike i fotografije naših afirmisanih umetnika. 

Radno vreme: ponedeljak – petak od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova.