Biblioteka grada Beograda

Knez Mihailova 56,
tel. 2024-000
www.bgb.rs

Direktor: Jasmina Ninkov

Gradska biblioteka, po tipu i funkcijama javna i matična, najveća je pozajmna biblioteka u zemlji. U sastav Biblioteke grada ulazi i 13 opštinskih biblioteka sa mrežom svojih ogranaka, tako da Biblioteka funkcioniše na oko 80 lokacija u gradu. Ukupna veličina knjižnog fonda je preko 1,6 miliona bibliotečkih jedinica, a ukupna površina objekata je 13.100 m2. U Biblioteku je upisano oko 147.000 članova. Godišnje se pozajmi oko 2,1 miliona jedinica i održi preko 3.000 kulturno-obrazovnih programa.

FONDOVI BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA:
Opšti fond: 480.000 jedinica; Knez Mihailova 56, 2024-012
Fond knjiga o umetnosti: 17.000 jedinica; Knez Mihailova 56, 2024-002
Zavičajni fond: 35.000 jedinica; Zmaj Jovina 1/II, 2636-266
Fond periodike: 1.200 naslova; Studentski trg 19, 2620-953
Dečja odeljenja: 53.000 jedinica; Hilandarska 7 i Dom sindikata, 3238-631

RADNO VREME:

  • ponedeljak-petak: 08.00-20.00
  • subota: 08.00-14.00