Biblioteka „Vlada Aksentijević”

Obrenovac, Miloša Obrenovića 182
tel. 8721-129, faks 8723-532
e-mail: bibliotekaobrenovac@yahoo.com
www.bibliotekaobrenovac.org

Radnička čitaonica sa knjižnicom osnovana je 1904. dobrotvornim prilozima imućnijih građana Obrenovca. Biblioteka nije u sastavu Biblioteke grada Beograda, već deluje samostalno na području Opštine Obrenovac kao javna biblioteka.

Pored matične biblioteke u Obrenovcu, postoje i 4 ogranaka:

  • Ogranak u Sportski kulturnom centru, tel. 8727-454
  • Ogranak Rojkovac, tel. 8757-052
  • Ogranak Stubline, tel. 7791-303
  • Ogranak „Pavle B. Nikolić“, tel. 8727-733

Biblioteka ima oko 92.000 knjiga i dodeljuje književnu nagradu „BIBLIOS”, za najbolju knjigu domaćim autorima ili za celokupan književni opus.

Radno vreme: od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova.