PU „11. april” - Novi Beograd

Predškolska ustanova „11. april”
Narodnih heroja 12a, Novi Beograd
tel. 2603-042, 2603-766, 2692-231
fax: 2603-766
Centralna upisna komisija: 2609-017
www.11april-nbgd.edu.rs
e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs

direktor: Mirjana Sekulić

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:
PU „11. april” Novi Beograd
Ljiljana Mitrović, 011/2603042; 064/6483352
Aleksandar Aleksić, 064/6483377
email: komisija@11april-nbgd.edu.rs

Rad sa decom predškolskog uzrasta na Novom Beogradu počinje 1951. Danas je to najveća predškolska ustanova na teritoriji Beograda.

Predškolska ustanova „11. april” funkcioniše u okviru 38 objekata, koji se nalaze na Novom Beogradu. Ustanovu pohađa 8000 mališana u okviru jaslenih i vrtićkih grupa. Ustanova raspolaže sa 32 namenski građenim objektom, od kojih su 21 kombinovani (jasle i vrtić), 10 objekata namenjeni deci vrtićkog i 2 objekta namenjeni deci jaslenog uzrasta. Pored navedenih namenskih objekata koristi se i prostor u 5 depadanasa (vrtić „Švrća”), kao i u adaptiranom poslovnom prostoru (vrtić „Đurđevak”). U okviru Ustanove organizovane su razvojne grupe za decu sa smetnjama u razvoju (u vrtiću „Pčelica”) i 15 grupa za decu na bolničkom lečenju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.

Ustanova je verifikovana rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br. 022-05-7/2011-07 od 11. aprila 2011. godine za obavljanje delatnosti.

Poseban vid podrške deci porodici, realizovaće se kroz aktivnosti Centra za podršku deci i porodici.

Vaspitno obrazovni rad realizuju u jaslama medicinske sestre vaspitači, a sa decom u vrtićkim grupama vaspitači. U okviru Ustanove realizuje se rad i u razvojnim grupama, sa decom sa smetnjama u razvoju, u kojima rade defektolozi vaspitači, kao i rad sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih vaspitnih grupa – inkluzivni program. Tim stručnih saradnika i saradnika brine o unapređenju svih segmenata rada Ustanove.

Posebno se neguje rad u malim grupama u kojima deca sarađuju, upoznaju sebe i druge, samostalno dolaze do zaključaka, istražuju i eksperimentišu, uspostavljaju prve socijalne odnose. U vrtićima Novog Beograda se pored redovnih programa, sprovode i posebni i specijalizovani programi.

Izlazeći u susret potrebama dece i porodice nudimo programe koji se oslanjaju na individualne potrebe i sklonosti dece. Tradicionalnim manifestacijama, deca predškolskog uzrasta postaju aktivni učesnici života šire društvene zajednice, razvijaju toleranciju, osetljivost za potrebe drugih, poštovanje različitosti.

Podržavanjem otvorenog pristupa u vaspitno-obrazovnom procesu, svaki vrtić kreira uslove i razvijati oblike i načine rada (radionice, igraonice, akciono istraživanje, timski rad) koji kod dece i odraslih bogate i proširuju iskustvo i podstiču kreativnost.

Planiranim proširivanjem i usavršavanjem delatnosti izlazimo korak ispred, a bogatstvom ponude programa i usluga koncipiramo vrtić kao prvi i najvažniji deo životnog ciklusa. Na ovaj način pružamo porodici, sigurnu podršku uz puno poštovanje prava i najboljeg interesa deteta.

Oblici rada sa decom:
- celodnevni boravak jasle, vrtić
- pripremni predškolski program – celodnevni i četvoročasovni
- rad sa decom na bolničkom lečenju – Institut za majku i dete
- individualizovani rad sa decom u porodici – Bebi servis

Objekti:
BALONČIĆI, Rumska 2, tel. 2277-144 (V, PPP c, PPP 4 č)
ISTOK, Jurija Gagarina 168, tel. 2160-911 (J, V, PPP c, PPP 4 č)
ZVONČIĆI, Jurija Gagarina 215, tel. 6155-879 (J, V, PPP c)
SUNCE, Nehruova 126, tel. 6277-208 (V, PPP c, PPP 4 č)
SRNA, Omladinskih brigada 136, tel. 6151-091 (J, V, PPP c)
BISER, Omladinskih brigada 106, tel. 2152-673 (J, V, V- do 22 č, PPP c)
INSTITUT ZA MAJKU I DETE, bolničke grupe, Pohorska, tel. 2603-022
BAJKA, Tošin bunar 134, tel. 2601-941 (V, PPP c)
PETLIĆ, Studentska 2, tel. 2691-995 (J, V, PPP c)
ŠEĆERKO, Pariske komune 33a, tel. 2674-276 (J)
SREĆKO, Pariske komune 31-33, tel. 2604-250 (V, PPP c)
NEVEN, Uprava PU “11. april”, Narodnih heroja 12a, tel. 2603-766,
NAŠA RADOST, Bulevar Zorana Đinđića 114, tel. 2601-568 (V, PPP c)
POLETARAC, Narodnih heroja 19a, tel. 3111-457 (J, V, PPP c) 
LANE, Bulevar Arsenija Čarnojevića 143, tel. 2143-956 (J, V, PPP c)
LASTAVICA, Bulevar Milutina Milankovića 186, tel. 6146-126 (J, V, PPP c)
BAMBI, Zemunska 3 b, tel. 165-441 (J, V, PPP c, PPP 4 č)
LJUBIČICA, Vojvođanska 72, tel. 1769-064 (V, PPP c)
LEPTIRIĆ, Milentija Popovića 34, tel. 2133-013 (J, V, PPP c)
PČELICA, Proleterske solidarnosti 75, tel. 6132-026 (J, V, PPP c)
ZEKA, Bulevar Zorana Đinđića 55, tel. 2141-783 (J, V, PPP c)
VESNA, Bulevar Zorana Đinđića 42, tel. 3115-435 (J, V, PPP c)
ČAROLIJA, Bulevar Zorana Đinđića 123, tel. 3120-099 (V, PPP c)
ČUPERAK, Bulevar Mihaila Pupina 45, tel. 3113-941 (V, PPP c, PPP 4 č)
SLAVUJ, Bulevar umetnosti 31, tel. 2131-943 (J, V, PPP c)
ČIGRA, Bulevar umetnosti 25, tel. 2135-506 (J, V, PPP c, PPP 4 č)
SUNCOKRET, Palmira Toljatija 26a, tel. 2692-891 (J, V, PPP c)
MAJA, Gramšijeva 2a, tel. 2698-501 (J, V, PPP c)
IZVORČIĆ, Bulevar Mihaila Pupina 175, tel. 2690-406 (J, V, PPP c)
MASLAČAK, Otona Župančiča 39, tel. 2605-955 (V, PPP c)
VRABAC, Danila Lekića Španca 2, tel. 2280-047 (J, V, PPP c)
ĐURĐEVAK, Jurija Gagarina 221, tel. Tel:6160-472 (V, PPP c)
ŠVRĆA, Depadans, Jurija Gagarina 152 ,tel. 2151-634 (V, PPP c)
ŠVRĆA, Depadans, Jurija Gagarina 170, tel. 2158-622 (V, PPP c)
ŠVRĆA, Depadans, Jurija Gagarina 178, tel. 2156-647 (V, PPP c)
ŠVRĆA, Gandijeva 49, tel. 1767-064 (V, PPP c)
ŠVRĆA, Depandansi, Jurija Gagarina 160, tel. 2155-394 (V, PPP c)
ZVEZDANA PRAŠINA, Nede Spasojević 14, 228-06-40  (J, V, PPP c)
TESLA – NAUKA ZA ŽIVOT, Bul. Crvene armije 1, 065/330-3387 (privremeni), (J, V, PPP c)
„DRAGAN LAKOVIĆ”, Vojvođanska 109, tel.  318-0009, 318-0017 (J, V, PPP c)
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN, Mileve Marić Ajnštajn 88 (J, V) 
OŠ “MARKO OREŠKOVIĆ”, Otona Župančiča 30, 3192-033 (PPP č)
OŠ “BORISLAV PEKIĆ”, Danila Lekića Španca 27, (PPP č)

J –jasle
V –vrtić
PPP c – celodnevni pripremni predškolski program 
PPP 4č – četvoročasovni pripremni predškolski program