PU „Dečji dani” - Stari grad

PU „Dečji dani” - Stari grad
Gospodar Jevremova 18
tel/faks 2633-140, 2631-825
www.pudecjidani.rs
e-mail: uprava@pudecjidani.rs

Direktor: Jasna Vukliš

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:

PU „Dečji dani” Stari grad
Milorad Bunjak, 062/8892849
Slobodanka Radlović, 062/8892863
Aleksandra Manić, 062/8892851
email: uprava@pudecjidani.rs

Prvo obdanište na Starom gradu osnovalo je Društvo za vaspitanje i zaštitu dece, 16. februara 1919. godine. Pet samostalnih ustanova su se 1977. integrisale u jednu.

Predškolska ustanova „Dečji dani” je ustanova za dnevni boravak dece i predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ustanova funkcioniše kao jedinstvena organizaciona celina u čijem sastavu su svi dečji vrtići na teritoriji Opštine Stari grad - 11 vaspitno-obrazovnih sredina koje decenijama na autentičan način ostvaruju svoju profesionalnu ulogu u predškolskoj delatnosti.

Ustanova raspolaže sa 11 objekata na teritoriji opštine Stari grad, sa ukupnom površinom prostora od 11.486 m2, odnosno kapacitetom za oko 2.200 dece i oko 360 zaposlenih.

Oblici rada sa decom su:
- celodnevni boravak (jasle i vrtić);
- pripremni predškolski program - celodnevni i poludnevni;
- program rada po modelu „Vila”;
- program rada „Dečjeg kluba”;
- program integracije dece sa posebnim potrebama u grupe vršnjaka;
- program Centra za negu i brigu o deci Beograda („Bebi-servis”).

Objekti:
SKADARLIJA, Džordža Vašingtona 23, tel. 3243-165 i 3344-798 (J, V, PPP c)
DAMBO, Knez Miletina 8, tel. 3222-388 (J, V, PPP c)
LIPA, Solunska 19, 2631-548 i 2621-462 (J, V, PPP c)
DUNAVSKO OBDANIŠTE, Cara Dušana 1, tel. 2183-104 (J, V, PPP c)
LEPTIRIĆ, Gospodar Jevremova 18, tel. 2625-480 (V, PPP c)
VILA, Gospodar Jevremova 20, tel. 2630-119 (V, PPP c)
MAJSKI CVET, Vase Čarapića 7-9, tel. 2621-946 i 2622-745 (J, V, PPP c)
TERAZIJE, Kralja Milana 4, tel. 2687-727 (V, PPP c)
MRVICA, Kopitareva gradina 2, tel. 3227-354 (J, V, PPP c)
LOLA, Francuska 32, tel. 3233-319 (V, PPP c)
DEČJI KLUB, Francuska 32, tel. 3234-758 (V 4 č, PPP 4 č)
Centar za negu i brigu o deci Beograda - "Bebi servis", Gospodar Jevremova 18a, tel. 2629-123 (rad sa decom u porodici)

J – jasle
V – vrtić
PPP c – celodnevni pripremni predškolski program 
PPP 4č – četvoročasovni pripremni predškolski program