PU „Perka Vićentijević” - Obrenovac

Vuka Karadžića 92, Obrenovac
tel. 8721-283, faks 8721- 479
Upisna komisija: 8759-424, 8759-143
www.perkavicentijevic.org
e-mail: obdaniste@mts.rs

Direktor: Miloš Desančić

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:
PU „Perka Vićentijević” Obrenovac
kontakt: 066/5285020
email: komisija@perkavicentijevic.edu.rs

Predškolska ustanova „Perka Vićentijević”, Obrenovac je osnovana 1970. godine, raspolaže sa šest objekata i jednim objektom (u zakupu), radi u prostorijama u osnovnim školama na seoskom području i mesnim zajednicama.

Prihvata oko 1940 dece, što je oko 30% dece predškolskog uzrasta iz Obrenovca i 18 mesnih zajednica. U neposrednom radu sa decom uključeno je oko 123 vaspitača, 52 medicinske sestre, 3 stručna saradnika i saradnici (socijalni radnik, dijetetičari i stručni saradnici na preventivi).

Objekti:
„Ciciban”, Vuka Karadžića 92, tel. 8721-283 i 8721-479 (J, B, PPP 4č, večernje grupe)
„Kolibri”, Radnička 3, Barič, tel. 8701-515 (J, V, PPP c)
„Zeka”, Ivana Štagljara 3, tel. 7721-522 (J, V, PPP c, PPP 4č)
„Nevena”, Kralja Milutina 1, tel. 8754-150 (J, V, PPP c, PPP 4 č, večernje grupe)
„Veseljko”, Ćačkog bataljona 36a, tel. 8759-143 (J, V, PPP c, PPP 4č)
„Cvrčak”, Vuka Karadžića 56, tel. 8724-177 (V, PPP c)
„Zvončica”, Naselje Stubline,  Ulica 518 C, tel. 8791-888 ((J, V, PPP c)
OŠ „Grabovac”, Grabovac, tel. 8760-047 (PPP 4č)
OŠ „Živojin Perić” Stubline, Stubline, tel. 8790-303 (PPP 4č)
OŠ „Posavski partizani”, Zabrežje, tel. 8755-205 (PPP 4č)
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Zvečka, tel. 8765-228 (PPP 4č)
OŠ „Grabovac”, Dren (PPP 4č)
OŠ „Grabovac”, Ljubinić (PPP 4č)
OŠ „Draževac”, tel. 8780-111 (PPP 4č)
OŠ „Draževac”, Jasenak (PPP 4č)
OŠ „Draževac”, Poljane (PPP 4č)
OŠ „Nikola Tesla”,Skela, Ratari (PPP 4č)
OŠ „Grabovac”, Vukićevica (PPP 4č)
OŠ „ Živojin Perić " Stubline, Trstenica (PPP 4č)
OŠ „Nikola Tesla”, Ušće (PPP 4č)
MZ „Skela”, Skela (PPP 4č)
MZ „Piroman”, Piroman (PPP 4č)
OŠ „Prva obrenovačka osnovna škola” Urovci
OŠ „Prva obrenovačka osnovna škola” Krtinska

J – jasle
V – vrtić
PPP c – celodnevni pripremni predškolski program
PPP 4č – četvoročasovni pripremni predškolski program