PU „Poletarac” - Barajevo

Svetosavska 83, Barajevo
tel: 8300-194 , 7872-130, 7872-122
Direktor: Brana Ćirović
www.vrticpoletarac.rs

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:
PU „Poletarac” Barajevo
Željka Pavlović, 065/8325-138
email: upis.barajevo@gmail.com

Predškolska Ustanova „Poletarac„ samostalno posluje od 1. decembra 1981. godine, do tada je bila u sklopu OŠ „Knez Sima Marković, tadašnja Miodrag Vuković Seljak.

Ustanova ima 10 jaslenih grupa, 14 vrtićkih, 4 pripremne predškolske celodnevne grupe i 8 pripremnih predškolskih grupa na 4 sata i 109 zaposlenih. U pripremnim predškolskim grupama na 4 sata ima 107 dece, u celodnevnim pripremnim predškolskim grupama ima 86 dece, u jaslenim 149, a u vrtićkim 328 dece.

Objekti:
Vrtić „POLETARAC„ Barajevo-Svetosavska 83, tel: 8300-194, 7872-130, 7872-122 ( j,v)
Depandans „SLONČIĆI„, Svetosavska 83, tel: 8300-334 (v)
Depandans „ZVONČIĆI, Svetosavska 56, tel: 8303-830 (v)
Depandans „VRAPČIĆI„ Maršala Tita 30 b,tel:7871-430 (j,v, ppp 4č)
Vrtić „SVETI SAVA„, Barajevska 7, tel: 8302-004 (j,v,ppp c, ppp 4č) 
Vrtić „JAGODICA„, Trg palih boraca 1, tel: 8333-332 (j,v,ppp c, ppp 4č)
OŠ „Knez Sima Marković” , ARNAJEVO, (ppp 4č)
OŠ „Knez Sima Marković” , VELIKI BORAK, (ppp 4č)
OŠ „Knez Sima Marković” , GLUMČEVO BRDO, (ppp 4č)
OŠ „Pavle Popović”, ŠILJAKOVAC, (ppp 4č)
MZ Baćevac, BAĆEVAC, (ppp 4č)
MZ Guncati, GUNCATI, (ppp 4č)
DOM ZDRAVLJA „Dr.Milorad Vlajković”, BELJINA, (ppp 4č)
OŠ "Pavle Popović", MELJAK (ppp 4č)