PU „Vračar” - Vračar

PU „Vračar” - Vračar
Bjelanovićeva 2
tel. 715-4078, 715-4077
e-mail: predskolska.ustanova.vracar@gmail.com

Direktor: Jelena Jelenić Janković

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:
PU „Vračar”, 060/ 4457545
email: upisna@puvracar.rs

Ustanova je osnovana 1969. kao Centar za neposrednu dečju zaštitu Opštine Vračar. U Ustanovi je zaposleno oko 320 radnika.
Ima 14 objekata u kojima je smešteno 7 dečjih jasli i 10 dečjih vrtića u kojima boravi oko 2.654 dece, od toga 526 mališana pohađa pripremni predškolski program. Raspolaže i sa Centralnom kuhinjom u Bjelanovićevoj 2.

Objekti:
MIĆA I AĆIM, Vojvode Dragomira 11, tel. 244-0646 (J, V, PPP c)
BISER, Svetozara Markovića 14-18, tel. 3237-272, jasle: 3241-559 (J, V, PPP c)
LUNJA, Metohijska 42, tel. 2412-635, jasle: 2418-241 (J, V, PPP c)
NADA PURIĆ, Krunska 68, tel. 2442-253 (V, PPP c)
GULIVER, Mlade Bosne 5, tel. 6440-661 (V, PPP c)
LEPA VITAS , Hadži Milentijeva 35, tel. 2434-236 (V, PPP c)
FIĆA, Marulićeva 8, tel. 2451-554 (V, PPP 4č)
KASPER, Desanke Maksimović 17, tel. 3232-657 (V,PPP c)
SVETI SAVA, Avalska 8, tel. 3830-630 (V, PPP 4č)
BUBAMARA, Timočka 21, tel. 2837-068 (V, PPP c)
ČAROLIJE – jasle, Kumanovska 11, tel. 2433-649 (J)
PALČIĆ – jasle, Vukice Mitrović 10, tel. 2433-126 (J)
ZVONČIĆ – jasle, Sime Igumanova 16, tel. 2457-862 (J)
MAZA – jasle, Petrogradska 3, 2458-666 (J)
BOLNIČKE GRUPE – Dečja univerzitetska klinika (Tiršova 10)

J – jasle
V – vrtić
PPP c – celodnevni pripremni predškolski program
PPP 4č – četvoročasovni pripremni predškolski program