Ustanove socijalne zaštite

Ustanove socijalne zaštite u Beogradu prema kojima Grad Beograd ima osnivačka prava su:

  • Gradski centar za socijalni rad
  • Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
  • Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda

Za njihov rad nadležan je Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

Osim ovih ustanova, Grad Beograd ima obavezu obezbeđivanja sredstava za rad i finansiranje programa rada jedne unutrašnje organizacione jedinice u okviru Gerontološkog centra Beograd - RJ „Dnevni centri i klubovi”, u okviru koje posluje oko 20 klubova za starija lica i obezbeđuje se pomoć u kući.