Kuća legata

Iličićeva 1; Kneza Mihaila 46
tel. 7700-299, 7700-320
faks 7700-325
www.kucalegata.org

Direktor: Filip Brusić-Renaud

Kuća legata je osnovana 2004. godine kao ustanova kulture od značaja za grad Beograd na osnovu odluke Skupštine grada Beograda, sa sedištem u ulici  Kneza Mihaila broj 46.

Osnovna delatnost Kuće legata je prikupljanje, proučavanje, obrada, zaštita i prezentacija legata grada Beograda. Kući legata povereni su na čuvanje i staranje nepokretni legati Veljka i Mare Petrović, Petra Lubarde i Rista Stijovića i pokretni legati Olge Jevrić, Milenka Šerbana, Milene Jeftić Ničeve Kostić, Nedeljka Gvozdenovića i Ljubice Cuce Sokić. Značaj ovih legata prezentuje se kroz bogate i raznorodne izložbene delatnosti u nameri da kad se za to stvore uslovi svi legati predstave kroz stalnu postavku. 
Legat vajara i akademika Olge Jevrić  jedan je od prvih legata poklonjenih ovoj instituciji i sastoji se od 47 skulptura iz perioda od 1951. do 2001. godine. Zbirka obuhvata reprezentativne skulpture velikog i srednjeg formata koje predstavljaju pregled njenog bogatog stvaralaštva. Porodica Milenka Šerbana, supruga Sonja i ćerka Nada darivale su zbirku koja se sastoji iz tri celine : slikarska i scenografska dela Milenka Šerbana, slike i skulpture njegovih savremenika, kao i kolekcija primenjene umetnosti.

Nepokretni legat književnika, akademika i višegodišnjeg upravnika Narodnog muzeja - Veljka Petrovića, sastoji se od  likovne zbirke iz 19. i prve polovine 20. veka, bogate biblioteke od oko 3000 knjiga, zatim bogate prepiske i dokumenata, nameštaja i predmeta primenjene umetnosti, fotografija, medalja i odlikovanja.

Milena Jeftić Ničeva Kostić slikar, kostimograf i scenograf, poklonila je legat koji predstavlja reprezentativnu celinu od 35 dela koji nas vode kroz različite cikluse i discipline slikarkinog stvaralaštva.

Legat Nedeljka Gvozdenovića se sastoji od 562 umetnikova dela koja predstavljaju uvid u kompletan tok njegovog stvaralaštva. Slikar i akademik Nedeljko Gvozdenović jedan je od idejnih tvoraca osnivanja Kuće legata kao zasebne ustanove kulture koja će se baviti čuvanjem zaostavština poklonjenih gradu Beogradu. Zajedno sa Gvozdenovićem, ideju o osnivanju Kuće legata zastupala je i Ljubica Cuca Sokić i jedan segment svog rada, ukupno 27 slika, zaveštala je ovoj ustanovi.

Vajar Risto Stijović, poklonio je Gradu Beogradu umetnička dela i kuću u kojoj je živeo i stvarao. Poklonio je 124 skulpture, crteže, skice, biblioteku i nekoliko radova drugih umetnika, kao i svoj alat. 

Stalna postavka je formirana u Legatu Petra Lubarde za koju je Kuća legata dobila Ikomovu nagradu za muzej godine (2014) za rekonstrukciju ovog legata.
Legat Petra Lubarde poklonila je Gradu Beogradu umetnikova supruga Vera Lubarda, čine ga slike, crteži, nameštaj i lični umetnikovi predmeti. Nakon adaptacije i rekonstrukcije kuće, legat je otvoren za posetioce 2014. g. i predstavlja moderno opremljen muzejski prostor prilagođen za izlaganje, istraživanje i čuvanje zbirke. Nalazi se u reprezentativnoj vili gde je veliki jugoslovenski slikar živeo i stvarao više od dve decenije. U sklopu stalne postavke mogu se videti dela Petra Lubarde, slike, crteži, zatim predmeti primenjene umetnosti, nameštaj i lični predmeti – slikarski pribor, boje, paleta, štafelaj i sl. 
Legat Petra Lubarde, u Iličićevoj 1  je otvoren za posetioce svakog dana, sem ponedeljka od 10 do 17 časova.

Galerijski prostor Kuće legata u kome se odvija značajan broj izložbi i drugih programa tokom cele godine nalazi se u ulici Kneza Mihaila 46.