Pravoslavni manastiri

 

Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, Vasilija Gaćeše 8, 650-952
Manastir Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja - Grabovac
Manastir Rođenja Presvete Bogorodice - Rajinovac, Begaljica, 890-890
Manastir Svetog arhangela Gavrila, Gradski park bb, Zemun, 615-791
Manastir Prepodobne mati Paraskeve - Svete Petke - Fenek, Boljevci, 8446-604
Manastir Prepodobne mati Paraskeve - Svete Petke, Sibnica
Manastir Svetog arhangela Gavrila - Tresije, Nemenikuće
Manastir Svetog arhangela Mihaila - Rakovica, Patrijarha Dimitrija 34, 581-292
Manastir Svetog arhiđakona Stefana, Slanci, Veliko Selo, 784-470
Manastir Svetog oca Nikolaja, Pavlovac, 8219-471

MANASTIR VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE
Vasilija Gaćeše 8

Manastir se nalazi na Senjaku. Podignut je 1936-37. godine kao zadužbina Perse Milenković, po planovima arh. Pere Popovića. Crkva je građena u duhu tradicije srpskog srednjovekovnog graditeljstva: oblikovana je kao monumentalni petokupolni hram sa osnovom u obliku upisanog krsta. Na zidanom ikonostasu nalaze se ikone, rad ruskih slikara iz 1937-39. godine. Živopis izveden u "al seko" tehnici 1975-80. godine delo je ruku slikara konzervatora Dušana Mihajlovića.

U sklopu konaka, koji je rađen u isto vreme kad i crkva, podignuta je i kapela Sv. Nikole. U manastirskoj porti nalaze se grobovi crkvenih velikodostojnika: mitropolita skopskog Josipa, mitropolita zagrebačkog Dositeja, mitropolita budimskog Arsenija i mitropolita zagrebačkog Damaskina.

MANASTIR SVETOG ARHANGELA MIHAILA - RAKOVICA
Patrijarha Dimitrija 34

Manastir je podignut u 14. veku, a u istorijskim izvorima se pominje od 16. veka. Više puta je rušen i obnavljan. Crkva je oblikovana u stilu moravske škole: osnova je u obliku trikonosa sa pripratom i dva spoljna šestostrana kubeta. Stari zidni ikonostas zamenjen je 1862. godine novim duboreznim, čiju izgradnju je platio knez Mihailo Obrenović. Ikonostas je početkom 20. veka popravljen i tada su na mesta starih ikona stavljene nove koje je izradio slikar kaluđer Rafailo Momčilović.

Manastir poseduje bogatu riznicu u kojoj se čuvaju mnogi dragoceni predmeti, kao značajna zbirka knjiga 17-19. veka. U priprati se nalazi porodična grobnica Jevrema Obrenovića i generala Milivoja Blaznavca. Spolja, uz severni zid priprate stoji nadgrobni spomenik ustaničkom vojvodi Vasi Čarapiću. U porti su grobovi Nauma Ička, patrijarha Dimitrija, Sebastijana Roša i drugih istaknutih ličnosti.

MANASTIR SVETOG ARHANGELA GAVRILA
Gradski park bb, Zemun

Crkva je sagrađena 1786. godine. Ktitor je bio Teodor Toša Apostolović, od Soluna, voskar, fabrikant sapuna i sveća. Crkva je prvo služila kao karantinska na granici Turske i Austrije.

Ikonostas, rezbaren u drvetu i pozlaćen, urađen je u duhu baroka, a ikone su izradili zemunski slikari Dimitrije Bratoglić i njegov pomoćnik Konstantin Lukić 1830-31. godine.