Islamska verska zajednica

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE U BEOGRADU
Gospodar Jevremova 11, tel. 2622-428, 3031-284 tel/faks 3031-285

Muftija Islamske zajednice, tel. 2622-337, 3283-195
Odbor Islamske zajednice, tel. 2622-337, 2622-428
Damad Ali pašino turbe, Kalemegdan
Šejh Mustafino turbe, Studentski trg

BAJRAKLI DŽAMIJA
Gospodar Jevremova 11, tel. 2622-428

Sagrađena je oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamija i mesdžida (posebne islamske bogomolje), koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu (Putopisi Evlije Ćelebije). Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Jednoprostorna građevina sa kupolom i minaretom. U vreme austrijske vladavine (1717-1739) pretvorena je u katoličku crkvu kada je i srušen najveći broj džamija). Po povratku Turaka, ponovo je džamija. Husein-beg, ćehaja (pomoćnik) glavnog turskog zapovednika Ali-paše, obnovio je bogomolju 1741. godine, pa se neko vreme zvala Husein-begova ili Husein-ćehajina džamija. Krajem 18. veka nazvana je Bajrakli-džamija, po barjaku koji se na njoj isticao kao znak za jednovremeni početak molitve u svim džamijama. Posle obnove u 19. veku, koju su preduzeli srpski knezovi, postaje glavna gradska džamija. I danas je jedina aktivna islamska bogomolja u gradu Beogradu.