Tarifni sistem

Na teritoriji grada Beograda u okviru linijskog prevoza nezavisno od vrste linijskog prevoza (gradski, prigradski i lokalni prevoz) i područja koje obuhvata primenjuje se integrisani tarifni sistem (ITS).

ITS je zonski sistem sa četiri tarifne zone.

Mapa tarifnih zona

Granice zona u okviru ITS za karte u pretplati i karte van režima pretplate nalaze se između dva stajališta.

Granična stajališta između zona

Prevoz putika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz važeću i odgovarajuću voznu ispravu.

Prevoznu uslugu putnik može platiti:
- personalizovanom karticom sa upisanom odgovarajućom pretplatnom kartom;
- validacijom nepersonalizovane kartice na validatoru u vozilu;
- mobilnim telefonom koji podržava NFC tehnologiju;
- master kard platnom karticom;
- dnevnim kartama za jedan, tri ili pet dan i
- kupovinom karte kod vozača.

Sve poslove u vezi sa prodajom, izdavanjem i kontrolom voznih isprava, u ime i za račun Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za javni prevoz, obavlja Busplus .

U ITS postoje sledeće vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). 

Izdavanje personalizovanih kartica se obavlja na posebno opremljenim lokacijama. Pregled lokacija

Kategorije korisnika i potrebnu dokumentaciju po kategorijama koja se prilaže za izdavanje personalizovanih kartica:
- za ostvarivanje prava na besplatan prevoz,
- za ostvarivanje prava na povlašćen prevoz.

Prodaja i dopuna nepersonalizovanih kartica i dnevnih karata, kao i dopuna personalizovanih kartica može se obaviti na nekoj od 2000 lokacija u Beogradu. Pregled lokacija možete pogledati ovde.

Aktuelni cenovnik usluge prevoza:
cenovnik dopuna personalizovanih pretplatnih kartica,
cenovnik dopuna nepersonalizovanih kartica,
cenovnik dnevnih karti pogledajte,
cenovnik karata kod vozača pogledajte.

Kartice u javnom prevozu (osim karte kupljene kod vozača) se moraju očitati, a postupak očitavanja i kontrole kartica možete pogledati ovde.

Ako u redovnom postupku, iz nekog razloga, na šalterima Busplusa niste mogli da produžite rok važenja svoje kartice ili da izvadite željenu karticu možete da se obratite Sekretarijatu za javni prevoz (http://www.bgprevoz.rs/naplata/podnosenje-zahteva).