BG:voz

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbija voz”
Nemanjina 6
kabinet.srbijavoz@srbrail.rs
tel. 011/3602-899, 011/3614-811

Info-servis „BG:voz” (00-24): 3370-031, 3370-032, 3370-035, 3370-048

VEĆE STANICE "BG:voz " U BEOGRADU:
- Beograd Centar (Prokop), Prokopačka bb
- Vukov spomenik, Ruzveltova bb
- Novi Beograd, Proleterske solidarnosti bb
- Zemun, Cvijićeva 1
- Karađorđev park, Bulevar Franše D’Eperea bb
- Pančevački most, Đure Đakovića bb
- Tošin bunar, Tošin bunar bb
- Rakovica, Patrijarha Dimitrija bb
- Resnik, Aleksandra Vojinovića 78
- Ovča, Lole Ribara b.b 11212
- Mladenovac, Braće Badžak 16 11400
- Lazarevac, Železnička b.b. 11550

Istorijat razvoja BG:voz-a

Sistem BG:voz predstavlja osnov gradskog i prigradskog sistema železnice na teritoriji grada Beograda.
U cilju poboljšanja uslova prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, 1. septembra 2010. godine počela je sa radom prva linija BG:voz, koja je saobraćala od železničke stanice „Novi Beograd“ do železničke stanice „Pančevački most“. Linija je bila duga 7,6 kilometara i imala je pet službenih mesta (stanica i stajališta).

Od aprila 2011. godine linija je produžena od železničke stanice „Novi Beograd“ do stanice  „Batajnica“, a od decembra 2016. godine linija je produžena do stanice „Ovča“. Druga linija  Bg:voz „Resnik-BG centar (Prokop)“ uspostavljena je aprila 2018. godine, a od februara 2019. godine linija je produžena do stanice „Ovča“. Od septembra 2019. godine uspostavljena je treća linija BG: voz na relaciji „Beograd Centar – Mladenovac“, dok je od 15. decembra 1019. godine uspostavljena još jedna linija na relaciji „Lazarevac – Resnik - Ovča“ i „Lazarevac – Resnik“.

U periodu od 2010. do 2017. godine vozovi u sistemu Bg:voz su saobraćali u taktnom sistemu od 15, odnosno 30 i 45 minuta. Počev od juna 2018. godine, vozovi na relacija „Batajnica - Ovča - Batajnica“ saobraćaju u taktnom sistemu od 60 minuta, zbog infrastrukturnih radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Beograd Centar – Subotica – državna granica. Prema planiranoj dinamici, radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pruge na deonici od stanice Beograd Centar do Batajnice biće završeni u 2021. godini.

Stalnim razvojem, produženjem linija, povećanjem broja polazaka, uz stalan rad na povećanju tačnosti i pouzdanosti uspostavljeno je poverenje putnika u sistem BG:voz što je dovelo i do značajanog povećanja broja prevezenih putnika.

Prednost železnice u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ogleda se osim u masivnosti i u skraćenju vremena putovanja kao i u ekološkoj zaštiti okruženja.

Postojeće linije BG:voz-a
1. Linija „Batajnica - Ovča“, ukupne dužine 31 km, sa 13 službenih mesta.
2. Linija „Resnik - Ovča“, ukupne dužine 23 km, sa 11 službenih mesta.
3. Linija „Mladenovac- BG centar (Prokop)“, ukupne dužine 50,4 km, sa 11 službenih mesta.
4. Linija „Lazarevac- Resnik - Ovča“, ukupne dužine 68,05 km sa 17 službenih mesta i  „Lazarevac- Resnik“ ukupne dužine 44,96 km.

Red vožnje i službena mesta BG:voz-a možete pogledati ovde (http://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/bgvoz)

BG: voz je sastavni deo Integrisanog tarifnog sistema koji je na teritoriji grada Beograda uveden 1. oktobra 2015. godine. Integrisani tarifni sistem obuhvata četiri tarifne zone za karte u pretplati i karte van režima pretplate.

Karte u pretplati su definisane u skladu sa kategorijama korisnika i predstavljaju elektronske karte sa naknadom (bez ili sa popustom) ili bez naknade (besplatan prevoz) upisane u odgovarajuću personalizovanu smart karticu.

Karte van režima pretplate su vremenske karte za više vožnji u određenom vremenskom periodu i to osnovne vremenske karte i dnevne vremenske karte.

Sve informacije o uslovima za besplatan i povlašćen prevoz, tarifnom sistemu i cenama karata možete pronaći na sajtu www.bgprevoz.rs

U sistemu BG:voz-a trenutno se radi na uvođenju ograničenog pristupa putnicima postavljanjem barijera kroz koje je prolaz omogućen validacijom beskontaktnih smart kartica. Barijere su do sada postavljene na stajalištima Pančevački most, Vukov spomenik i Karađorđev park.