Sekretarijat za javne prihode

Trg Nikole Pašića 6, tel. 3216-497
Sekretarijat za javne prihode

Violeta Nićiforović, sekretar
Slavica Gvozdić, podsekretar

Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda budžeta Grada i budžeta gradskih opština za koje je nadležan u skladu sa propisima  i na procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u  skladu sa Zakonom o javnoj svojini, u postupcima prinudne naplate poreskog duga, kao i procenu nepokretnosti koje su u svojini grada Beograda.

Poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate godišnjeg poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i drugih izvornih javnih prihoda za koje je Sekretarijat nadležan u skladu sa posebnim propisom, vrše se u okviru odeljenja na području svih gradskih opština.

Odeljenja za područja gradskih opština rade sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14, a sredom od 8 do 18.30 časova.

U zgradi na Trgu Nikole Pašića br. 6 obavljaju se poslovi koordinacije rada odeljenja za područja gradskih opština, poreskog računovodstva, redovne i prinudne naplate, podnošenja zahteva za pokretanje poresko prekršajnog postupka, procene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Adrese odeljenja za područja gradskih opština:
Barajevo, Svetosavska 2, tel. 8302-637
Voždovac, Ustanička 53, tel. 2443-192; 2441-071 lokal 103
Vračar, Njegoševa 77, tel. 3081-417; 3081-415
Grocka, Bul. oslobođenja 39, tel. 8501-533
Izdvojena kancelarija u Kaluđerici,  Kralja Petra Prvog br. 7a, Grocka, 
Telefon:011/3413-715 lok.108,  radi samo petkom, sa strankama od 8 do 15
Zvezdara, Zahumska 23a, tel. 2422-852; 2424-264
Zemun, Magistratski trg 1, tel. 3778-634; 3778-636
Lazarevac, Karađorđeva 42, tel. 8126-502, lok. 605 i 508
Mladenovac, Kralja Petra Prvog 217, tel. 7740-659
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167, tel. 3106 -839; 3106-836
Obrenovac, Vojvode Mišića 195, tel. 8721-281; 8721-022
Palilula, Ulica 27. marta br. 28-32
Rakovica, Miška Kranjca 12, tel. 3051-806; 3051-856
Savski venac, Kneza Miloša 69, tel. 2061-763; 2061-902
Sopot, Kosmajski trg 5, tel. 2834-012
Stari grad, Makedonska 42, tel. 3300-542, 3300-688
Surčin, Vojvođanska 120, tel. 8443-754
Čukarica, Lješka 11, tel. 3052-420; 3052-423

  
  Korisni linkovi