Sekretarijat za javne prihode

Trg Nikole Pašića 6, tel. 3216-497
Sekretarijat za javne prihode
sjpbeograd@beograd.gov.rs

Violeta Nićiforović, sekretar
Slobodan Spasenović, v.d. podsekretar

Nadležnosti Sekretarijata
Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda budžeta Grada i budžeta gradskih opština za koje je nadležan u skladu sa propisima  i na procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u  skladu sa Zakonom o javnoj svojini, u postupcima prinudne naplate poreskog duga, kao i procenu nepokretnosti koje su u svojini grada Beograda.

Poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate godišnjeg poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i drugih izvornih javnih prihoda za koje je Sekretarijat nadležan u skladu sa posebnim propisom, vrše se u okviru odeljenja na području svih gradskih opština.

Odeljenja za područja gradskih opština rade sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14, a sredom od 8 do 18.30 časova.

U zgradi na Trgu Nikole Pašića br. 6 obavljaju se poslovi koordinacije rada odeljenja za područja gradskih opština, poreskog računovodstva, redovne i prinudne naplate, podnošenja zahteva za pokretanje poresko prekršajnog postupka, procene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Adrese odeljenja za područja gradskih opština:
Barajevo, Svetosavska 2, tel. 8302-637, ujpbarajevo@beograd.gov.rs
Voždovac, Ustanička 53, tel. 777-3005, 777-3004, 777-3003, 777-3002, ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Vračar, Njegoševa 77, tel. 3081-415; 3081-416; 3081-417; 3081-418 i 3081-521, ujpvracar@beograd.gov.rs
Grocka, Bul. oslobođenja 39, tel. 8501-533; 85 01 312 lokal 244,327 i 128, 011/85 00 675, ujpgrocka@beograd.gov.rs
Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 261: 657-6801, 657-6802, 657-6803, 657-6804, 657-6806, 657-6809, 657-6811, 657-6813 i 657-6817, ujpzvezdara@beograd.gov.rs
Zemun, Magistratski trg 1, tel. 3778-629; 3778-631; 3778-634; 3778-635; 3778-636, 219-6564 i 377-8444, ujpzemun@beograd.gov.rs
Lazarevac, Karađorđeva 42, tel. 6960-206, 8126-502, 8123-707 ujplazarevac@beograd.gov.rs
Mladenovac, Kralja Petra Prvog 217, tel. 7740-659, ujpmladenovac@beograd.gov.rs
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167, tel. 3106 -839; 3106-836, ujpnovibeograd@beograd.gov.rs
Obrenovac, Miloša Obrenovića 124, tel. 8721-281; 8721-022, ujpobrenovac@beograd.gov.rs
Palilula, Ilije Garašanina br. 5, tel. 745-3496, 745-3483, 745-3495, 745-3484, 745-3492 i 745-3485. ujppalilula@beograd.gov.rs
Rakovica, Miška Kranjca 12, 657-6855, 657-6857 i 657-6861, ujprakovica@beograd.gov.rs
Savski venac, Kneza Miloša 69, tel. 2061-763; 2061-901, 2061-902 i 2061-903, ujpsavskivenac@beograd.gov.rs
Sopot, Kosmajski trg 5, tel. 2834-012; 2834-013 i 8251-211 lokal 136, ujpsopot@beograd.gov.rs
Stari grad, Makedonska 42, tel. 6103-551, 6103-552, 6103-557, 6103-558 i 6103-559, ujpstarigrad@beograd.gov.rs
Surčin, Vojvođanska 108a, tel. 6103-545; 6103-546, ujpsurcin@beograd.gov.rs
Čukarica, Lješka 11, tel. 3052-420; 3052-421; 3052-422; 3052-423; 3052-427, ujpcukarica@beograd.gov.rs

  
  Korisni linkovi