Akta

GRADSKE ODLUKE:

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu ("Službeni list grada Beograda", br. 96/2022)

Odluka o dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu ("Službeni list grada Beograda" br.96/2022)

Odluka o izmenama odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni list grada Beograda" br.96/2022)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu („Službeni list grada Beograda”, br. 110/2021)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda”, br. 110/2021)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu („Službeni list grada Beograda“, br.129/2020)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti  na teritoriji grada Beograda  za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu („Službeni list grada Beograda“,br.113/2019)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu („Službeni list grada Beograda“,br.108/2018)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“,br.108/2018)

Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“,br.95/2017)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.78/2017)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu („Službeni list grada Beograda“, br.78/2017)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.78/2017)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu („Službeni list grada Beograda“, br.113/2016)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.113/2016)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.69/2015)

Odluka o izmeni Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.69/2015)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.69/2015)

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br.87/2014)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“ ,br.87/2014)

Odluka o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“,br.56/2013)

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“,br.56/2013)

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“,br.55/2013)

 

REŠENJA:

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016.godinu („Službeni list grada Beograda“, br.70/2015)

Rešenje o izmeni rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene m² odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015.godinu („Sl. list grada Beograda “, br.2/2016)

Rešenje o dopuni rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene m² nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015.godinu („Službeni list grada Beograda“, br.13/2015)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene m² nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015.godinu („Službeni list grada Beograda“, br.88/2014)

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene m² nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014.godinu („Službeni list grada Beograda“,br.56/2013)