Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava - JIS

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je od  1. januara 2019. godine uspostavila portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije preko koga funkcioniše servis za ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI-1 i PPI-2) a može se izvršiti i UPIT STANJA za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koja administrira lokalna poreska administracija na teritoriji Republike Srbije (porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade).

Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava - Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije