Saobraćaj i javni prevoz

Informacije o planiranim radovima i izmenama u režimu saobraćaja i na linijama JGP-a možete pronaći ovde:

JAVNI GRADSKI PREVOZ
izmene režima na linijama JGP-a

IZMENE REŽIMA SAOBRAĆAJA
izmene režima zbog radova na ulicama