Grejanje

JKP „Beogradske elektrane”
www.beoelektrane.rs

Grejna sezona u Beogradu počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, objekti se greju u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu manju od 12°C.

Izveštaj o stanju sistema (snabdevanje toplom vodom i grejanje u toku grejne sezone), možete da pročitate na ovoj strani web-prezentacije JKP „Beogradske elektrane”.