Socijalna zaštita za decu koja su nekad živela ispod mosta „Gazela“

Za decu koja su nekad živela ispod mosta „Gazela“ organizovane su, pored ostalog, posete Vatrogasnoj brigadi „Beograd” i obuke za korišćenje protivpožarnih aparata. Upriličene su posete Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, Veterinarskom fakultetu, a organizovani su i obilasci Kalemegdana, Avalskog tornja, Muzeja vazduhoplovstva, Narodne skupštine, sportskih klubova i drugih institucija i organizacija u kojima su se deca upoznala sa različitim zanimanjima i stekla korisna znanja o radu i stvaralačkom životu odraslih.

Deca iz nekadašnjeg nehigijenskog naselja „Belvil“ uključena su i u edukacije i aktivnosti koje organizuje Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Tokom letnjeg i zimskog raspusta deca su trenirala atletiku, tenis, fudbal, ragbi, učila su da jašu, išla na časove plivanja i odbojke. Od početka školske 2012. godine deca su posetila Vojni muzej, Pedagoški muzej, Muzej automobila, Železnički muzej, Prirodnjački muzej, Noć istraživača, obišla su arheološko nalazište u Vinči, posetila su izložbu „Razotkrivanje tela”, gledala su predstavu ,,Dizni na ledu” i redovno posećuju Malo pozorište „Duško Radović”, Pan teatar, Pozorište „Pinokio”, kao i programe u Dečjem kulturnom centru.

Za decu u novoosnovanim naseljima odvijali su se i novi vanškolski obrazovni programi kao što su škole stranih jezika, sportske aktivnosti i volonterski rad (pomoć u klubovima za stare i u lokalnoj zajednici), dok su studenti Filološkog fakulteta svake subote radili sa decom u naselju kako bi mališani usavršili čitanje, poboljšali izražavanje i zavoleli knjige i književnost.

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizovane su motivacione radionice za zapošljavanje. Rezultati ovih radionica su se odmah pokazali, jer je u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećima zaposleno oko 30 lica iz novoformiranih naselja. Takođe, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu – Sektoru za raseljavanje nehigijenskih naselja zaposleno je 7 lica romske nacionalnosti koji rade kao predstavnici novoformiranih naselja.

Radi ekonomskog osnaživanja stanovnicima novoformiranih naselja redovno se nude poslovi u javnim komunalnim preduzećima, a u cilju potpune integracije u društvo u naseljima se održavaju radionice koje se pre svega tiču osnaživanja žena, vaspitanja dece, školovanja, porodice, kao i razna predavanja na temu unapređenja zdravlja i socijalne inkluzije uopšte.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu u saradnji sa nevladinom organizacijom „Građanske inicijative” realizovao je projekat opismenjavanja odraslih Roma u svim novoformiranim naseljima koji sprovode studenti Beogradskog univerziteta. Ovaj dvomesečni kurs uspešno je završilo 40 odraslih Roma i Romkinja iz Barajeva, Rakovice, Makiša, Mladenovca i Boljevca. Tokom 2010, 2011, 2012. i 2013. godine sprovedeni su i programi opismenjavanja odraslih, radnog osposobljavanja, programi za poboljšanje socijalne uključenosti Roma sa invaliditetom, programi za upoznavanje sa pravima osoba sa invaliditetom i oni za razvoj socijalnih veština.

Takođe u ovom periodu deca su imala priliku da se upoznaju i druže sa vaterpolistima iz vaterpolo reprezentacije Srbije. Od novembra 2010. do marta 2011. studenti Filološkog fakulteta su svake subote radili sa decom u naselju kako bi mališani usavršili čitanje, poboljšali izražavanje i zavoleli knjige i književnost. Tokom letnjih meseci 2011. organizovane su razne aktivnosti za decu iz novoformiranih naselja, pa su tako deca ima priliku da prisustvuju odbojkaškoj utakmici Srbija – Argentina, obiđu Avalu i Avalski toranj, posete Muzej vazduhoplovstva, Karneval brodova, gledaju predstave u okviru manifestacije „Leto na Gardošu”, obiđu postavku „Nektar svet dinosaurusa” na Ušću. Pored ovih organizovane su razne sporstke aktivnosti, kreativne radionice i izleti: sportski letnji kamp u Surčinu, odlazak u izviđače u Barajevu, letnja škola odbojke na Adi Ciganliji, plivanje na bazenima u Barajevu, likovne i glumačke radionice i izlet „Beograd sa reka” (vožnja brodom Dunavom). U oktobru 2011. organizovano je druženje sa decom u okviru mnifestacije „Radost Evrope”.

Stanovnicima naselja podeljen je kućni red, sa uputstvima za održavanje higijene u naselju, ali i za dobro vladanje i međuljudske odnose. O održavanju higijene i reda u naselju zaposleni u sekretarijatu redovno održavaju sastanke sa stanovnicima. Svake nedelje svi stanari naselja imaju obavezu da učestvuju u organizovanom čišćenju.

 

Akcioni plan grada Beograda u borbi protiv siromaštva i sprečavanje isključenosti u novoformiranim zajednicama nije ograničen samo na sistem socijalne pomoći, već podrazumeva kontinuirano rešavanje pitanja zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, porodične politike, kao i stvaranje uslova za unapređenje socijalne sigurnosti novih naselja.

U skladu sa tim, Sekretarijat za socijalnu zaštitu formirao je tim za sprovođenje akcionog plana, koji je od 1. januara 2011. godine ustanovljen kao Sektor za brigu o interno raseljenim licima (IRL) i nehigijenskim naseljima. Osnovna uloga ovog sektora je da inicira, razvija, nadgleda i sprovodi programe za socijalizaciju dece i odraslih, kao i da organizuje programe zapošljavanja koji treba da poboljšaju kvalitet života u naseljima i svakodnevno podstiču razvoj i produktivnost zajednice.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, kao operativni nosilac aktivnosti preseljenja stanovnika naselja „Gazela”, sproveo je detaljne pripreme za raseljavanje, a potom i sam postupak preseljenja. Na početku programa održani su sastanci sa stanovnicima naselja „Gazela”. Prilikom tih prvih susreta, svi oni koji su živeli u ovom nehigijenskom naselju dobili su precizne i detaljne informacije o uslovima i procesu preseljenja. Posebno se vodilo računa o zaštiti celovitosti porodica, tako da su bliski rođaci preseljavani u ista naselja. U novoformiranim naseljima deca školskog uzrasta dobila su udžbenike, odeću i obuću za školsku 2009/2010, 2010/2011. i 2011/2012. godinu. Preseljenim Romima koji nisu imali dokumenta Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u koordinaciji sa nadležnim institucijama, omogućio je brzo i jednostavno pribavljanje ličnih dokumenta i druge neophodne dokumentacije. Od ukupno 519 osoba raseljenih iz nehigijenskog naselja „Gazela” obezbeđena su dokumenta za njih 511. Godinu dana od raseljavanja nehigijenskog naselja „Belvil” od ukupno 400 lica iz ovog naselja izrađena su 292 lična dokumenta.

Istovremeno, deca preseljena iz nehigijenskog naselja „Belvil” su, kao i ostali najmlađi Beograđani, dobila besplatne udžbenike, počela su redovno da pohađaju nastavu, za njih je organizovan i besplatan bezbedan prevoz od kuće do škole i nazad, a obezbeđen je i pratilac koji dodatno pomaže i roditeljima i deci.

U novim naseljima postavljene su mobilne sanitarne jedinice, oprema i nameštaj: kreveti, stolovi, stolice, ormari za odeću, grejna tela i protivpožarni aparati.

U svim novoformiranim naseljima započelo se sa aktivnostima koje su važne za razvijanje socijalne integracije ovih zajednica. Od tog trenutka se svake nedelje u društvenim centrima postavljaju oglasi za posao ili se građani koji imaju traženu stručnu spremu direktno upućuju određenim poslodavcima. Svima onima koji su pokazali interesovanje, omogućeno je da u gradskim preduzećima dobiju zaposlenje. Posebno ohrabruje činjenica da se većina novozaposlenih pokazala dobrim i savesnim radnicima.

U naseljima su nastavljene radionice u kojima se intenzivno radi na ekonomskom i socijalnom osnaživanju žena.

Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja Sekretarijata za socijalnu zaštitu unapredio je programe socijalizacije i edukacije stanovnika novoformiranih naselja i postigao je vidljive rezultate u poboljšanju kvaliteta života stanovnika ovih naselja. Programi obuhvataju predavanja koja predstavnici policije drže u naseljima na temu bezbednosti u naselju, bezbednosti u saobraćaju, nasilja u porodici, sa posebnim akcentom na sprečavanju nasilja nad ženama, zatim predavanja koja se tiču bolesti zavisnosti, kontracepcije i odgovornog planiranja porodice

Od januara do juna 2011. godine, Sektor za brigu o IRL i nehigijenskim naseljima unapredio je programe socijalizacije i edukacije stanovnika novoformiranih naselja i postigao vidljive rezultate u poboljšanju kvaliteta života stanovnika ovih naselja. Programi obuhvataju predavanja koja predstavnici policije drže u naseljima na temu bezbednosti u naselju, bezbednosti u saobraćaju, nasilja u porodici i narkomanije. Takođe, u saradnji sa Komunalnom policijom organizuju se obuke u okviru kojih deca i odrasli uče o komunalnom redu, svojim pravima i obavezama. U ovom periodu nastavljeno je sa organizacijom obilazaka javnih ustanova.

Briga o deci uvek i u svim uslovima predstavlja najvažniji i najinspirativniji zadatak, a u ovom obimnom poduhvatu zbrinjavanja obuhvata brojne interaktivne obrazovne programe, igru i zabavu. Pokazalo se da su obrazovne ekskurzije i posete postale snažna motivacija za redovno pohađanje škole. Zahvaljujući izdavačkim kućama koje su poklonile dečje knjige, opremljene su biblioteke u svim društvenim centrima i započeti su programi za razvijanje pismenosti i kreativnosti dece, uključujući čitanje, glumu i govorno izražavanje