Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu,
- Fotokopiju svoje zdravstvene knjižice,
- Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku ili starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišen roditeljskog prava.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
- Podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,
- Podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja.

PODNOSILAC ZAHTEVA, MOŽE NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI PRILOŽITI SVE ILI NEKE OD DOKAZA KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.