Dečiji dodatak

Dečiji dodatak

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu,
- Fotokopije ličnih karti odraslih članova zajedničkog domaćinstva ili očitane lične karte,
- Potvrdu o neto prihodima isplaćenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode,
- Dokaz o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola),
- Dokaz o vlasništvu i kvadraturi stambenog prostora, ukoliko o tome nema podataka u službenoj evidenciji (fotokopija poreskog rešenja, ugovora o kupoprodaji stana, ugovora o korišćenju stana, vlasničkog lista, ugovora o zakupu stana...),
*Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
*Akt o produženju roditeljskog prava,
*Dokaz na osnovu koga se ostvaruje status samohranog roditelja (sudska odluka o vršenju roditeljskog prava/ potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci...).

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici,
- Podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,
- Podatke o prebivalištu za svu decu u porodici,
- Podatak da je podnosilac zahteva zdravstveni osiguranik na teritoriji Republike Srbije,
- Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i odraslih članova zajedničkog domaćinstva,
- Podatak o starateljstvu ili hraniteljstvu,
- Podatak da li je podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva ostvario katastarski prihod u prethodnoj godini, u mestu rođenja i mestu stanovanja,
- Podatak da li se podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva vodi kao poreski obveznik u mestu rođenja i mestu stanovanja,
*Podatak iz Matične knjige umrlih za preminule članove domaćinstva.

Prilozi označeni sa * pribavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

PODNOSILAC ZAHTEVA, MOŽE NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI PRILOŽITI SVE ILI NEKE OD DOKAZA KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.