Tekuće aktivnosti – januar i februar 2012.

Tokom januara i februara 2012. Sekretarijat za obrazovanje nastavio je da sprovodi niz programa i praktičnih mera brige o deci školskog uzrasta u novoformiranim naseljima.

Redovnom komunikacijom sa predstavnicima opština i pedagoškim asistentima predstavnici sekretarijata informisani su o redovnosti pohađanja nastave u školama, o tome kako su se deca uklopila, kao i o uspehu koji postižu.

Nastavljeno je i sa redovnim posetama naseljima i razgovorima sa svim roditeljima, posebno onima čija deca ne pokazuju dobar uspeh. Mališanima čiji su roditelji to tražili, omogućen je prelazak u bliže škole. Takođe, onima koji su završili školu za osnovno obrazovanje odraslih biće omogućeno da u junu upišu željenu srednju školu.

Učenici OŠ „Knez Sima Marković” su povodom verskog praznika „Vrbica”, uz pomoć nastavnika i pedagoškog asistenta, pripremili predstavu i prodajnu izložbu sa kojom će 7. aprila gostovati u Kulturnom centru „Voždovac”.

Tokom ova dva meseca nastavu je pohađalo 17 odsto više dece u odnosu na početak školske godine.