Studentski vodič

Opšte informacije, informacije o zdravstvenoj zaštiti studenata, smeštaju, ishrani, osnovnim, master i doktorskim studijama možete pronaći na internet prezentaciji Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs 

Informacije za studente u Beogradu:
Savez studenata Beograda - www.ssb.org.rs
Studentska unija Univerziteta u Beogradu - www.subg.org.rs
Centar za međunarodnu saradnju studenata - www.cmss.org.rs
Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu - www.studentskazadruga.co.rs
Informacije za studente - www.infostud.com
Studiram u Beogradu - www.studiramubeogradu.com
Studentski svet - www.studentskisvet.com
Zdravstveno-potporno udruženje studenata Beograda - www.zpubeograd.com
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - www.studpol.rs