Nazivi ulica - stari i novi

Odlukom Skupštine grada Beograda jednom broju ulica je vraćen stari naziv koji je važio pre dolaska komunista na vlast 1945. Međutim, ponegde na uličnim tablama, kao i u komunikaciji još mogu da se nađu stari nazivi ulica.

Ulice u Beogradu (i sa promenjenim nazivima) od 2000. godine