Dobitnici Nagrade grada Beograda za 2002. godinu

Za književnost i prevodno stvaralaštvo
MILETA PRODANOVIĆ, za roman „Vrt u Veneciji”

Za pozorišno stvaralaštvo
JAGOŠ MARKOVIĆ, za režiju predstave „Skup” – Jugoslovensko dramsko pozorište

Za film i radio-televizijsko stvaralaštvo
ZORAN SIMIJANOVIĆ, za muziku u TV filmu „Kordon” i komplet od tri kompakt-diska muzike za film „Jedna tema, jedan film”

Za likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelne i proširene medije
DRAGOLJUB TODOSIJEVIĆ, za retrospektivnu izložbu „Hvala Raši Todosijeviću” – Muzej savremene umetnosti

Za muzičko i muzičko scensko stvaralaštvo
MILAN MIHAJLOVIĆ, za delo „Povratak”, koncert za violončelo i simfonijski orkestar – BEMUS 2002.

Za društvene i humanističke nauke
ALEKSANDAR MOLNAR, za delo „Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi”

Za prirodne i tehničke nauke
Dr MILUTIN BLAGOJEVIĆ, za delo „Gravitation and gauge symmetries” (Gravitacija i lokalne simetrije)

Za oblast nauke – pronalazaštvo
MILOŠ LOPAR, za pronalazak „Automatski pojas za spašavanje”

Za medicinu
Doc. dr SVETLANA STOŠIĆ-DIVJAK, za delo „Novija shvatanja tumora nazofarinksa”

Za arhitekturu i urbanizam
Prof. dipl. inž. arh. MIODRAG MIRKOVIĆ, za realizovan poslovni objekat u Ulici Resavskoj br. 22

Za novinarstvo
MILOŠ VASIĆ, novinar lista „Vreme”

Za obrazovanje
NAGRADA NIJE DODELJENA

Za sport
SVETOZAR GLIGORIĆ, šahovski velemajstor

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih

U oblasti nauke
DARKO STEVANOVIĆ, za izuzetan naučni doprinos u oblastima multidisciplinarnog istraživanja endokarnog i vaskularnog endotela i korelacije između novootkrivenog liganda za L-selektin (Hematopoietic Cell L-selaktin Ligand /CD44) i subtipova akutnih mijeloidnih leukemija (AML M0/M7)

U oblasti umetnosti
STEFAN ARSENIJEVIĆ, autor filmova „Mala jutarnja priča” i „(A)torzija”

Nagrada grada Beograda „Svetislav Stojanović”

Pojedinac
MIROSLAV DŽAKOVIĆ, vatrogasac Vatrogasne brigde Beograd

Vatrogasna jedinica
Vatrogasna četa Zemun, koja je u sastavu Vatrogasne brigade Beograd-Uprave za protivpožarnu policiju SUP-a Beograd