Dunav i Sava

 

Iako leži na dve velike reke, Beograd još uvek nije u potpunosti sišao na svoje rečne obale. Dužina rečnih obala Beograda je 200 km. Na tom području se nalazi 16 rečnih ostrva, od kojih su najpoznatija: Ada Ciganlija, Veliko ratno ostrvo i Gročanska ada.

Po dužini (2850 km) i razgranatosti sliva (120 pritoka) Dunav je jedna od većih svetskih reka, a u Evropi druga posle Volge. Dunava kroz Srbiju protiče sa svojih 588 km, plovan je celim tokom i predstavlja prirodnu vezu sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Područjem Beograda, Dunav protiče u dužini od 60 km od Starih Banovaca do Grocke.

Reka Sava, duga 945 km, područjem Beograda protiče u dužini od 30 km, uzvodno od Obrenovca do Ušća. Svih 207 km toka kroz Srbiju ima perspektivu da dobije status međunarodnog plovnog puta zadovoljavajuće kategorije, i tako poveže Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju. Ušće Save u Dunav, ispod Kalemegdana je na nadmorskoj visini od 68 metara.

VELIKO RATNO OSTRVO

Nalazi se na samom ušću Save u Dunav i od davnina je predstavljalo značajnu vojno-stratešku tačku osvajanja ili odbrane Beograda. Tako su Turci, prilikom prve opsade Beograda, 1521. godine, sa ovog ostrva napadali Beogradsku tvrđavu. Karađorđevi ustanici, 1806. prilikom oslobađanja Beograda, ostrvo su koristili za vojne potrebe. Slično su činili i austrougarski vojnici prilikom pohoda na Beograd, 1915.

Na Velikom ratnom ostrvu danas se nalaze vikendice i bašte zaljubljenika u prirodu, a na gornjem špicu omiljena zemunska plaža Lido. Akvatorija i teritorija Velikog ratnog ostrva su stanište prirodnih retkosti, retkih i ugroženih vrsta ptica, a takođe predeo izuzetnih morfoloških i geoloških tvorevina.