Muzej Nikole Tesle

Krunska 51
tel. 2433-886, faks 2436-408
www.tesla-museum.org

V.d. direktora: Ivona Jevtić

Osnovan je 1952. godine, a za javnost otvoren 1955. U Muzeju se čuva celokupna zaostavština Nikole Tesle. Arhivska građa Muzeja Nikole Tesle sastoji se od Ličnog fonda Nikole Tesle i zbirke fotografija. U okviru Ličnog fonda, koji predstavlja najvredniji deo arhive, čuvaju se originalna dokumenta bogate Tesline prepiske sa rođacima, poznatim naučnicima i kompanijama. Takođe se čuvaju originalni Teslini radovi, patenti i patentna dokumentacija, planovi i crteži.

U Muzeju Nikole Tesle čuva se približno 1000 predmeta, raspoređenih u devet zbirki - četiri zbirke tehničke prirode, dve zbirke ličnih Teslinih predmeta i tri umetničke zbirke. Najveći broj muzejskih predmeta je zaostavština Nikole Tesle. Stalna izložba postavljena je u prizemlju i podeljena je u dva dela. Prvi deo nas upoznaje sa biografskim podacima Nikole Tesle, a drugi deo predstavlja njegov naučni rad sa najznačajnijim izumima i sa nekoliko radnih modela koji se koriste za demonstraciju. Urna sa posmrtnim pepelom Nikole Tesle čuva se u Muzeju.

Muzejska biblioteka sadrži 786 naslova knjiga, 323 naslova časopisa, hemeroteku sa oko 50.000 novinskih isečaka, kao i značajan fond monografskih i serijskih publikacija koje se odnose na život i rad Nikole Tesle i srodne oblasti iz domena njegovog rada. Bibiliotečki materijal koriste prvenstveno zaposleni u Muzeju, ali i drugi korisnici van Muzeja radi izrade naučnih i studijskih radova. Muzej ima i svoja izdanja - sve knjige u izdanju Muzeja su o Nikoli Tesli, njegovom životu i radu i objavljene su na srpskom i engleskom jeziku.

Moguć je stručni obilazak Muzeja uz predavanja kustosa za grupe veće od 10 osoba uz prethodnu najavu. U Muzeju mogu da se kupe suveniri i fotografije, značke, posteri, vodič na engleskom i na srpskom jeziku i ostala izdanja Muzeja.

Radno vreme: utorak-nedelja 10.00-20.00, ponedeljkom zatvoreno.