Telekomunikacije

Beograd je glavno telekomunikaciono čvorište Srbije, povezano sa svim svetskim telekomunikacionim centrima.

Oblast telekomunikacija je u potpunosti u nadležnosti republičkih organa.

U Beogradu postoje tri mreže mobilne telefonije i veći broj Internet provajdera.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Bulevar Mihajla Pupina 2, tel. 311-3432, www.mtt.gov.rs

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2, tel. 3242-673, faks 3232-537, www.ratel.rs

Regulatorno telo za elektronske medije
Trg Nikole Pašića 5, tel/faks 2028-700, 2028-745, www.rra.org.rs