Univerzitet umetnosti

Početke savremenog i kontinuiranog školovanja umetnika do najvišeg stupnja obrazovanja u Srbiji označava osnivanje odgovarajućih visokoškolskih ustanova - Muzičke akademije i Umetničke akademije (1937), kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost (posle Drugog svetskog rata).

Godine 1947. osnovana je Umetnička akademija u Beogradu objedinjujući postojeće akademije. Godine 1973. dotadašnje akademije su promenile nazive u Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, a Umetnička akademija postala je Univerzitet umetnosti.

Rektorat Univerziteta umetnosti
Kosančićev venac 29,
tel. 2625-166, faks 2629-785
www.arts.bg.ac.rs

FAKULTETI UNIVERZITETA UMETNOSTI:

Fakultet dramskih umetnosti, Bul. umetnosti 20, Novi Beograd, tel. 2135-684, www.fdu.edu.rs​
Fakultet likovnih umetnosti, Pariska 16, tel. 2630-635, www.flu.bg.ac.rs
Fakultet muzičke umetnosti, Kralja Milana 50, tel. 2659-466, www.fmu.bg.ac.rs
Fakultet primenjenih umetnosti, Kralja Petra I 4, tel. 3285-065, www.fpu.bg.ac.rs