Obaveštenje - Roditeljski dodatak - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

OBAVEŠTENJE - RODITELJSKI DODATAK - ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
(„SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 113/2017 i 50/2018)

Od 1. jula 2018. godine u primeni je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je stupio na snagu 25.12.2017. godine („Službeni glasnik RS“ broj 113/2017).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom od 29.06.2018. godine („Službeni glasnik RS“ broj 50/2018) u članu 12. propisuje da će se pravo na roditeljski dodatak za decu (drugo, treće i četvrto) rođenu na dan stupanja na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 113/2017), 25. decembra 2017. godine i kasnije, zaključno sa 30. junom 2018. godine, koje se ostvaruje u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan rođenja deteta, a isplaćuje u jednakim mesečnim ratama, uskladiti po službenoj dužnosti (novo rešenje), počev od 1. jula 2018. godine, sa brojem rata i mesečnim iznosima roditeljskog dodatka utvrđenim ovim zakonom. Isplata prava vršiće se u roku od šest meseci od dana primene ovog zakona.

Novim zakonom propisani su i novi obrasci za podnošenje zahteva za roditeljski dodtak RD-1 i novi uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

U skladu sa napred navedenim, potrebno je Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Ulica 27. marta broj 43-45, Beograd, podneti sledeću dokumentaciju:

1.    čitko popunjen novi obrazac zahteva za roditeljski dodatak RD-1, sa potpisanim izjavama (obrazac zahteva se može preuzeti sa sajta Grada Beograda),
2.    potvrde o imunizaciji za novorođenče i za svu decu prethodnog reda rođenja i
3.    potvrde o redovnom školovanju ili pohađanju predškolske ustanove, u zavisnosti od uzrasta, za decu prethodnog reda rođenja.