Upis deteta u prvi razred osnovne škole

 

Deca su stasala za upis u osnovnu školu u onoj školskoj godini u kojoj  navršavaju 7 godina života. Roditelji su u obavezi da svoje dete upišu u prvi razred i omoguće mu uslove za osnovno školovanje. Škola je obavezna da po službenoj dužnosti pokrene prekršajni postupak ako roditelj ne dovede dete za upis u prvi razred ili ne priloži potvrdu da je dete upisano u neku drugu školu.

Da bi dete bilo registrovano kao stasalo za upis u školu neophodno je da je roditelj prijavio prebivalište deteta, a koje se nalazi i u njegovoj ličnoj karti. U slučaju da dete nema prijavu prebivališta, roditelj i dalje ostaje u obavezi da svoje dete odvede u Dečiji dispanzer Doma zdravlja radi obavljanja svih potrebnih specijalističkih pregleda za upis u prvi razred, kao i roditelji dece koja imaju prijave prebivališta i nalaze se na evidenciji neke od škola. Razlika je u tome što roditelji prijavljene dece o tome mogu biti obavešteni i od strane škole na čijem spisku se deca nalaze.

U Sekretarijatu škole predaju se sledeća dokumenta:
- izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci;
- izveštaj i nalaz lekara o izvršenim specijalističkim pregledima.

Roditelji su dužni da dete dovedu u školu kod školskog psihologa ili pedagoga radi testiranja. U slučaju da po mišljenju psihologa dete nije zrelo za upis u školu, roditelju se pruža pomoć na prevazilaženju problema, upućuje se na preduzimanje sledećih koraka, kao i na mogućnost ostvarivanja određenih prava iz socijalne zaštite.