Ostale ustanove socijalne zaštite

Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač i finansijer Gradska uprava grada Beograda su:

  • Gradski centar za socijalni rad, Ruska 4, tel. 2650-329, 2650-093
  • Gerontološki centar Beograd - PJ "Dnevni centri i klubovi", Zemun, Marije Bursać 49, tel. 2698-089
  • Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Svetozara Markovića 85a, tel. 2682-278
  • Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda, Trg Nikole Pašića 8, tel. 3342-337

U sastavu Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju su:
- Dnevni boravak za decu sa autizmom, Diljska 12, tel. 2783-230
- Dnevni boravak za omladinu sa autizmom, Kornelija Stankovića 13, tel. 2435-115
- Dnevni boravak Mladenovac, Drvarska 1, 8230-547
- Dnevni boravak za decu i omladinu sa mentalnom retardacijom, Obrenovac, Vojvode Mišića, tel. 8720-398
- Dnevni boravak Lazarevac, Dušana Petrovića Šaneta bb, 8118-170
- Dnevni boravak Čukarica, Poručnika Spasića Mašare 90, 3572-359
- Dnevni boravak za decu i omladinu sa mentalnom retardacijom, Svetosavska 22, Zemun, tel. 2617-355
- Stacionar za decu i omladinu sa autizmom, Autoput bb, tel. 2605-274 i 3193-262

Prihvatilište za odrasla i stara lica
Kumodraška 226, 2463-987

Prihvatilište za decu i omladinu sa prihvatnom stanicom
Bulevar oslobođenja 219, 3096-741

U Beogradu postoje i sledeće ustanove socijalne zaštite koje su u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike:

Dom za decu sa oštećenim sluhom
Svetozara Markovića 85a, tel. 2682-278

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
Zvečanska 7, tel. 2648-622

Zavod za vaspitanje dece i omladine
Bulevar oslobođenja 219, tel. 3980-010 i 3096-741

Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju
Sremčica, 9. nova 2, tel. 8013-093