Prava finansirana iz budžeta Republike Srbije

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za finansiranje prava na:

  • materijalno obezbeđenje;
  • dodatak za negu i pomoć drugog lica;
  • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu; 
  • rehabilitaciju;
  • prevoz;
  • korišćenje usluga socijalnog rada, kompleksnih mera i instituta porodično-pravne zaštite;
  • dečji dodatak;
  • roditeljski dodatak;
  • naknadu troškova boravka u pedškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;
  • naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.