Марина Ристић

Рођена 17. априла 1991. године у Београду. Дипломирала 2014. године на Пољопривредном факултету, Универзитет у Београду.

Радила је у ПКБ Корпорација А.Д. као помоћник руководиоца на газдинству у биљној производњи. Именована за члана Већа Градске општине Палилула 2016. године, задужена за питања из области пољопривреде и зеленила. Од 2018. године радила је као Комунални инспектор у Градској општини Палилула.
Има положен државни испит и испит за инспектора.

Говори енглески језик.

Члан је Општинског одбора СНС Палилула.