Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Тиршова 1/IV

Дарко Главаш, секретар, 3605-609
подсекретар, 3605-609
Факс: 3605-941
e-mail: bks@beograd.gov.rs

БЕОКОМ – Београдски позивни центар
Пријаве грађани могу проследити:
-  позивом на број 0800-11-00-11 (бесплатан позив за кориснике Телекомове фиксне мреже) или 011/3090-007 (за позиве из осталих мрежа фиксне и мобилне телефоније који се тарифирају према важећем ценовнику оператера)
-  имејлом на bpc@beograd.gov.rs
-  путем апликације за мобилне телефоне „Беоком” 
-  Twitter – Beokom@prijavi_problem
-  Facebook – BEOKOM

Пријем странака радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

                   

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима обавља студијско-аналитичке, стручно-оперативне, организационе и административно - техничке послове који се односе на:

  • послове планирања припреме за одбрану и ванредне ситуације;
  • прикупљање и обраду информација о раду градских комуналних система;
  • координацију активности јавних комуналних предузећа, јавних предузећа и других субјеката чији је оснивач град Београд;
  • координацију активности и организација манифестација, догађаја и скупова под покровитељством или у организацији јединица управе или установа чији је оснивач град Београд;
  • комуникацију са грађанима, пријем и обраду примедби грађана;
  • унапређење електронских услуга везаних за комунални систем града Београда;
  • координација активности и организација реализације промотивног садржаја (филм,тв,рекламе и др.);
  • сарадња са удружењима.
  
  Корисни линкови