петак, 26. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/19, партија 8

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 15/19 – Колонијална роба, обликована у девет партија, партија 8 - Рибље и месне конзерве

Одлука

Документација везана за јавну набавку