уторак, 30. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 14/20 партије 1 и 3

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВУ
за централизовану јавну набавку број 14/20 – Погонска горива за моторна возила, партије 1 и 3

Обавештење

Документација везана за јавну набавку