петак, 26. март 2021.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 15/20

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Ул. Краљице Марије бр. 1/7, Београд

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/20 добра - Колонијална роба, обликовану у девет партија – Партија 3 - Производи од воћа и поврћа и језграсто воће

 

Обавештење