Претраживање

петак, 31. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 6/20

четвртак, 30. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/20

среда, 29. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 14/20, за партију 6

среда, 29. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/20

петак, 24. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 3/20

среда, 22. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/20

петак, 17. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/20, за партије 2,4,5