Mарко Стојчић, главни урбаниста

Глaвни урбaнистa

Рођен је у Београду 1975. године. Након завршене XИ Београдске гимназије уписује Архитектонски факултет и стиче звање дипломираног инжењера архитектуре (Мсц). Члан је Инжењерске коморе Србије од 2008. године, Савеза архитеката Србије од 2001, Друштва архитеката Београда и има статус Слободног уметника у удружењу УЛУПУДС од 2001. године. Лиценцирани је одговорни урбаниста, одговорни пројектант и одговорни извођач радова.
Иницијатор је оснивања Коморе архитеката Србије за шта је добио и подршку Европске комисије из Брисела 2010. године. Оснивач је и Комисије за спорт и рекреацију у Институту за стандардизацију Србије. Активно се бавио пројектовањем јавних, стамбених, комерцијалних и спортских објеката као и пројектима уређења јавног простора у периоду од 2001. године па до данас.

Оснивач је и главни и одговорни уредник најзначајнијег регионалног архитектонског часописа „Архитектон“.

У сазиву је Комисије за планове Скупштине града Београда од децембра 2013. године, а од маја 2014. био је потпредседник Савета за урбанизам Скупштине града Београда. У мају 2018. године изабран је на место заменика председника Комисије за планове Скупштине града Београда.
Био је члан жирија за архитектонско-урбанистичка решења: Макишког поља у Београду, “КАМПУС БИО4” на Вождовцу, објекта Академије примењених уметности у Карађорђевој улици, објекта Музичке академије у Линијском парку, објекта Београдске филхармоније и др. Такође је био председник интернационалног жирија за годишњу награду часописа „Архитектон” у три наврата 2009, 2010 и 2011. године.

Задужен је за кандидатуру Београда за ЕXPO 2027.

Иницијатор више пројеката уређења јавних простора и изградње објеката јавне намене у Београду.

Бавио се истраживањем савремене архитектуре и урбанизма, објавио је већи број текстова како у домаћим тако и страним часописима и гостовао је ка опредавач на више факултета у Београду.

Аутор је већег броја објеката у Србији и иностранству као и већег броја Урбанистичких пројеката. Међу најзначајнијим су пројекти за спортске комплексе, научне центре, стамбене објекте, комерцијалне објекте, хотелске комплексе, јавне парковске површине. Одликован је крстом Вожда Ђорђа Стратимировића.

На функцију Главног урбанисте града Београда, изабран на седници Скупштине града 4. марта 2019. године, на период од 4 године. У току истог мандата је обављао и функцију председника Комисије за планове Скупштине града Београда, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Ожењен, отац четворо деце.