ПУ „Савски венац” - Савски венац

Топчидерски венац 1
Централна уписна комисија: 
тел. 3676-106;
тел. фах 2662-839, 2662-582; 3672-537;
e-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
www.pusavskivenac.edu.rs

Директор: Душанка Јовичић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Савски венац”
Јасмина Лалић, 069/80575-47 и 060-9807-531; 011/3676-106
Тихомир Пејчић, 069/80575-18; 011/3676-106
Тања Величковић, 069/8057-520; 011/3676-106
еmail: strucni.tim@pusavskivenac.edu.rs

Установа има у свом саставу 11 објеката, од којих је 8 наменски грађено, а 3 објекта су прилагођена за рад са децом. У улици Милоша Поцерца 6, налази се најстарији објекат на Балкану„Краљица Марија” - вртић и јасле, саграђен 1926.

Облици рада са децом:
- целодневни боравак:  јасле, вртић, развојне групе
- припремни предшколски програм – целодневни и четворочасовни
- рад са децом на болничком лечењу

Укупан капацитет 2.000 деце предшколског узраста, а тренутно је уписано 2100 деце у  33 јаслене групе, 45 вртићких група, 14,5 целодневних припремних група и  1 четворочасовна припремна група. Рад са децом са сметњама у развоју се реализује у 4 васпитне групе. Установа организује и васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу, а овај облик рада обухвата 22 васпитних група са просечно 275 деце месечно на лечењу у 9 болница .
У саставу ове установе је и централна кухиња, у којој се призводи храна за децу која бораве у установи. Капацитет централне кухиње је 4000 оброка дневно.

Објекти:
ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА, Гаврила Принципа 65, тел. 7617-549  (В, ППП ц,)
АНЂЕЛАК, Бирчанинова 18а, тел. Јасле 2685-173,Вртић 2688-037 (Ј, В, ППП ц)
КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА, Вишеградска 27, тел. 2682-961, јасле: 2682- 472 (Ј, В, ППП ц)
КРАЉИЦА МАРИЈА, Милоша Поцерца 6, тел. 2686-837, јасле: 2642-968 (Ј, В, ППП ц)
ПЧЕЛИЦА, Сењачка 46, тел. 2650-436, јасле: 2651-730 (Ј, В, ППП ц)
КРАЉ ПЕТАР, Владете Ковачевића 1, тел. 2652-615, 2653-589 (Ј, В, ППП ц,ППП 4ч)
СВЕТА ПЕТКА, Топчидерски венац 1, тел. 2661-623, јасле: 2662-031 (Ј, В, ППП ц)
ЦАРИЦА МИЛИЦА, Милана Тепића 16, тел. 3672-170, јасле: 3672-106 (Ј, В, ППП ц)
ДУГА, Љутице Богдана 2, тел. 2660-474 (В, ППП ц)
ВЕНЧИЋ, Љутице Богдана 46, тел. 2663-131(развојне групе)
ГРОФИЦА ОЛГА, Ужичка 18, тел. 2668-460, јасле: 2668-460 (Ј, В, ППП ц)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм