Здравствене установе

Град Београд има оснивачка права над 23 здравствене установе.

 • Дом здравља "Др Милорад Влајковић" - Барајево
 • Дом здравља Вождовац
 • Дом здравља Врачар
 • Дом здравља Гроцка
 • Дом здравља Звездара
 • Дом здравља Земун
 • Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" - Лазаревац
 • Дом здравља Младеновац
 • Дом здравља Нови Београд
 • Дом здравља Обреновац
 • Дом здравља "Др Милутин Ивковић" - Палилула
 • Дом здравља Раковица
 • Дом здравља Савски венац
 • Дом здравља Сопот
 • Дом здравља Стари град
 • Дом здравља "Др Симо Милошевић" - Чукарица
 • Апотека "Београд"
 • Градски завод за плућне болести и туберкулозу
 • Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање
 • Градски завод за кожне и венеричне болести
 • Градски завод за хитну медицинску помоћ
 • Завод за биоциде и медицинску екологију
 • Завод за здравствену заштиту студената

Остале здравствене установе у Београду погледајте у поглављу "Здравство".