Саобраћај и везе

 

Још на почетку 19. века Београд је имао посебну улогу као најистакнутији центар према средњој Европи, на две пловне реке и на раскршћу путева који спајају средњу са јужном Европом и Блиским истоком. На подручју Београда, регистровано је 1.843 предузећа из области саобраћаја, са око 45.500 запослених радника и 10.172 предузетника.

Железнички саобраћај

Београдски железнички чвор у којем се укршта седам магистралних пруга са међународним саобраћајем располаже значајним капацитетима. Робни рад се обавља у оквиру 15 станица, које располажу са 85 манипулативних и индустријских колосека дужине 52 км. Савремена ранжирна станица "Макиш" са централизованим и аутоматским управљањем и контролом саобраћаја има капацитет од 600 вагона на 24 часа.

У склопу железничког чвора функционише и контејнерски терминал за међународни саобраћај. У овом путничко-железничком чвору, предвиђена је изградња 120.000 м2 пословног простора, од чега је део изграђен у склопу најсавременијег подземног стајалишта "Вуков споменик".

Део београдског железничког чвора су и 4 линије приградске железнице, са око 5.6 милиона превезених путника годишње.

Друмски саобраћај

Београд има преко 2500 теретних возила носивости преко 5 тона, са специјализованим парком за превоз смрзнуте робе, прашкастих и течних терета, контејнера и вангабаритних терета.

Две аутобуске станице (БАС и "Ласта") располажу са 80 полазних и 20 долазних перона и са дневним прометом од преко 1500 аутобуса.

Аутосаобраћајна, туристичка и друга предузећа располажу са око 1500 аутобуса, а јавни градски и приградски саобраћај (ГСП и "Ласта") располажу са 1090 аутобуса. Преко 70% свих шпедитерских послова у Србији обављају београдска предузећа.

Ваздушни саобраћај

Аеродром "Никола Тесла" је опремљен за промет од 5.500.000 путника годишње и достигао је повезаност редовним линијама, са 39 дестинација у земљи свету.

Речни саобраћај

Предузећа речне привреде располажу са око 700 пловила различитих врста и намена, укупне носивости 510.000 тона. Лучки комплекс на Дунаву представља робно транспортни центар површине 120 ха. На том простору је изграђено и 290.000 м2 затворених и 650.000 м2 отворених складишта, као и контејнерски терминал од 44.000 м2. Пристаниште на Сави прима све типове путничких бродова.

Везе

Београд је центар ПТТ саобраћаја и повезан је са свим телекомуникационим центрима у свету.