Трговина

Трговина је значајна привредна грана на подручју Београда. Трговински сектор у Београду је у последњих десет година имао врло убрзан развој, бржи у односу на реални раст других привредних делатности из области производње. Тиме је трговински сектор постао један од најзаступљенијих сектора у привреди Београда и има значајно учешће у трговини и укупној привреди Републике Србије. У укупној трговини Републике Србије трговина Београда учествује са преко 30%.

На територији Београда у области трговине послује 17.263 предузећа и 12.236 предузетника. У трговинским предузећима Београда запослено је 86.757 радника.

Капацитети трговине Београда:

  • Малопродајни објекти
  • 14 хала "Београдског сајма",
  • Лука "Београд",
  • Ауто-пијаца.

Малопродаја се врши на површини од преко 2.500.000 m2 , у трговинским форматима као што су хипер маркети, супер маркети, мини маркети, робне куће, тржни центри (37), CASH & CARRY, специјализоване продавнице, кванташке и зелене пијаце.
Поред класичних видова продаје, развијени су и неконвенционални облици трговине (продаја путем Интернета, teleshop, каталошка продаја, директна продаја и др.).

Извор података: Агенција за привредне регистре и Завод за информатику и статистику Београд