Туризам и угоститељство

БЕОГРАД – ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
Београд, са јединственим географским положајем на ушћу Саве у Дунав, са Београдском тврђавом, природним лепотама Великог ратног острва, Аде Циганлије, Авале, Космаја, шума и излетишта, древни град бурне историје, са богатим културно-историјским наслеђем различитих епоха, најзначајнија је туристичка дестинација у Србији. Са највећим бројем страних и домаћих посетилаца и бројем ноћења, сталним растом туристичког промета и унапређењем квалитета туристичких производа, постаје све атрактивнији на туристичкој мапи Европе и света. Београд је познат као град чији богати календар културних, спортских, привредних, туристичких и других манифестација и догађаја привлачи све већи број домаћих и страних гостију.

БЕОГРАД – ТУРИСТИЧКО МЕСТО ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Секретаријат за привреду у складу са законом спроводи прописану процедуру за разврставање Београда као туристичког места. На основу процене расположивих података о туристичком промету, степена изграђености туристичке, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и туристичке супраструктуре, и новим решењем министарства надлежног за послове туризма од 16. децембра 2019. године, Београд је проглашен за туристичко место прве категорије.

БЕОГРАД – ГРАД БУДУЋНОСТИ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Уз визију о развојним могућностима метрополитена и града будућности југоисточне Европе, у Београду се континуирано ради на стварању оквира за динамичнији развој туризма, обнови градске инфраструктуре, функционалном и визуелном уређењу града, ревитализацији амбијенталних целина, подизању квалитета услуга, уређењу зелених површина, пешачких и бициклистичких стаза, декоративног осветљења бројних објеката, градских здања и културних споменика, од којих су за посетиоце најатрактивнији Београдска тврђава,градска здања и мостови.

Улагањем у установе културе и обогаћивањем понуде врхунским културним догађајима, домаћим остварењима и гостовањем страних уметника, богатим програмима бројних и разноврсних културних манифестација, великим спортским, научним и другим догађајима, Београд се позиционира као регионални центар овог дела Европе.

У сусрет потребама пословног света и туриста, смештајна понуда је све богатија и разноврснија, од ексклузивне у хотелима и приватном смештају до најповољније у бројним хостелима.

Београд, космополитски и европски оријентисан, усмерен на динамичан развој и напредак, посебно настоји да сачува праве вредности главног града и културног центра, да искористи бројне туристичке потенцијале за развој културног, наутичког, еко и других видова туризма, али и своју аутентичност, топлину и лепоту сусрета и гостопримства, по чему је препознатљив и јединствен као туристичка дестинација која „живи 24 часа”.

Квалитетна понуда садржаја
Београд свима нуди јединствен доживљај, богату културну понуду, атрактивне локације, као многобројне манифестације и фестивале. Београд је познат као град чији богати календар догађаја привлачи све већи број домаћих и страних гостију а истовремено разноврсни културни и забавни садржаји су на располагању нашим суграђанима. 
Међу бројним манифестацијама у Београду, издвајају се Међународни филмски фестивал – ФЕСТ, Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ, Филмски фестивал у Сопоту, Сајам књига, Београдски летњи фестивал - БЕЛЕФ, Фестивал џеза, Београдски фестивал краткометражног и документарног филма, Бемус, Beer Fest, Октобарски салон, летњи програм у Сакдарлији, Београдски карневал бродова, Дани европске баштине, које су својим трајањем и квалитетом постале део идентитета нашег града, а сваке сезоне креирају се и нове како би се додатно обогатила културна и укупна туристичка понуда наше престонице.

Наутички туризам
Београд, у циљу унапређења туризма и позиционирања града као водеће туристичке дестинације, континуирано спроводи низ активности на изградњи туристилке инфраструктуре, унапређењу туристичког простора и туристичке атрактивности. У току летње туристичке сезоне велики број страних туриста долази у Београд приликом организованих путовања - крстарењем Дунавом. У Београду пристају бродови који започињу своја крстарења у бројним европским градовима и метрополама. Наутички туризам представља један од најпрофитабилнијих видова туризма, а крстарење рекама је један од најтраженијих туристичких производа не само у Европи већ и у целом свету, међу којима и пратеће услуге чине доминантну ставку. Последњих година примећују се позитивни трендови у праћењу и прихватању атрактивних новина у понуди речног туризма. Град Београд је протеклих година уложио доста у изградњу инфраструктуре за потребе развоја наутичког туризма - девет понтона/пристана за пристајање туристичких пловила и прихват туриста а уз финансијску подршку министарства надлежног за послове туризма, изграђено је и путничко пристаниште у Земуну.

ТУРИСТИЧКИ И УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ

По подацима из Агенције за привредне регистре у делатности туризма и угоститељства (подаци на дан 20.07.2021.године ) на територији града Београда послује: 
• 460 туристичких агенција и то:153 туристичких агенција организатора туристичког путовања и 307 туристичких агенција посредника у продаји туристичког путовања.
У Београду је богата и разноврсна понуда смештајних капацитета (подаци из Централног информационог система на дан 31. октобра 2021.године:
Број угоститељских објеката за смештај за које решења о категоризацији доноси Министарство надлежно за послове туризма (врсте хотел, мотел, камп и др.) укупно 119 објеката хотелског типа и то: 
• 65 хотела, од којих су 5 хотела са 5 ***** звездица, 
42 хотела са 4 **** звездице, 14 хотела са 3 *** звездице, 
4 хотела са 2** звездице;
• 54 гарни хотела од којих су 31 гарни хотел са 4**** звездице, 
19 гарни хотела са 3*** звездице и 4 гарни хотела са 2** звездице;
1 туристичко насеље; 
1 мотел;
1 камп
Број угоститељских објеката за смештај (врсте соба, кућа, апартман, сеоско туристичко домаћинство) за које решења о категоризацији доноси Секретаријат за привреду Градске управе града Београда:
• 1.939 категоризованих угоститељских објеката, које располажу са 3.772 лежаја.
Број некатегорисаних угоститељских објеката за смештај (врсте хостел, коначиште, преноћиште, ботел и др.) који су извршили пријаву и о којима евиденцију води Секретаријат за привреду Градске управе града Београда:
• 160 некатегорисаних угоститељских објеката за смештај (коначишта, преноћишта, 65 хостела, 1 кампинг стоп и др.)

Извор података: Агенција за привредне регистре, Министарство трговине, туризам и телекомуникација систем и Секретаријат за привреду – подаци из Централног информационог система