Обавештења за кориснике услуга социјалне заштите

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА КООРДИНАЦИЈУ У ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА

Јелена Пешић, mail: jelena.pesic@beograd.gov.rs
Милијана Вукајловић, mail: milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Сунчица Додер Бајић, mail: suncica.doder@beograd.gov.rs


ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА:
•    НОВЧАНА ДАВАЊА ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Љиљана Рудан, mail: ljiljana.rudan@beograd.gov.rs
Невена Ристић, mail: nevena.ristic@beograd.gov.rs
Никола Јанковић, mail: nikola.jankovic@beograd.gov.rs
Јелена Унковић, mail: jelena.unkovic@beograd.gov.rs

•    РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Милена Зечевић, mail: m.zecevic@beograd.gov.rs
Тијана Ћировић, mail: tijana.cirovic@beograd.gov.rs
Зора Јовановић, mail: zora.jovanovic@beograd.gov.rs
Катарина Денић, mail: katarina.denic@beograd.gov.rs
Јелена Арнаут, mail: jelena.arnaut@beograd.gov.rs

•    ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Јелена Теодосић, mail: jelena.teodosic@beograd.gov.rs
Драгица Симић, mail: dragica.simic@beograd.gov.rs
Марија Бежановић, mail: marija.bezanovic@beograd.gov.rs
Олга Милићевић, mail: olga.milicevic@beograd.gov.rs
Миланка Павловић, mail: m.pavlovic@beograd.gov.rs

•    НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И НЕГА ДЕТАТА

Јована Вујичић, mail: jovana.nikolic@beograd.gov.rs
Милица Лечић, mail: milica.lecic@beograd.gov.rs
Данка Шушић, mail: danka.susic@beograd.gov.rs
Ана Аврамовић, mail: ana.avramovic@beograd.gov.rs
Ана Вуковић, mail: ana.vukovic@beograd.gov.rs
Марко Лазић, mail: marko.lazic@beograd.gov.rs

ПОСЕБНА НЕГА ДЕТЕТА

Јелена Вуловић, mail: jelena.vulovic@beograd.gov.rs
Маја Ранковић, mail: maja.rankovic@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Јелена Арсенијевић , mail: jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Наташа Чулић, mail: natasa.culic@beograd.gov.rs
Љиљана Васиљевић, mail: ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs
Марија Вукадиновић, mail: marija.vukadinovic@beograd.gov.rs


ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА РАДИ ОБРАЧУНА НАКНАДА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Божана Симић, mail: bozana.simic@beograd.gov.rs
Биљана Милић, mail: biljana.milic@beograd.gov.rs
Драгана Миљеновић, mail: dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Славица Живковић, mail: slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Мирјана Спарић, mail: mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Тијана Костић, mail: tijana.kostic@beograd.gov.rs
Драгана Манасијевић, mail: dragana.manasijevic@beograd.gov.rs
Снежана Михајловић, mail: snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Милорад Марковић, mail: milorad.markovic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА КОРИСНИКА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Љубинка Тукић, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА  БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ  ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И СУБВЕНЦИЈА НА КОМУНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ

Маја Ивановић, mail: maja.ivanovic@beograd.gov.rs