Обавештења за кориснике услуга социјалне заштите

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА КООРДИНАЦИЈУ У ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА

Јелена Пешић, jelena.pesic@beograd.gov.rs
Милијана Вукајловић, milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Мирјана Влатковић, mirjana.vlatkovic@beograd.gov.rs


ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА:
•    НОВЧАНА ДАВАЊА ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Љиљана Рудан, ljiljana.rudan@beograd.gov.rs
Невена Ристић, nevena.ristic@beograd.gov.rs
Никола Јанковић, nikola.jankovic@beograd.gov.rs
Јелена Унковић, jelena.unkovic@beograd.gov.rs

•    РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Милена Зечевић, mzecevic@beograd.gov.rs 
Тијана Ћировић, tijana.cirovic@beograd.gov.rs
Зора Јовановић,  zora.jovanovic@beograd.gov.rs
Катарина Денић, katarina.denic@beograd.gov.rs
Јелена Арнаут, jelena.arnaut@beograd.gov.rs
Александра Боровчанин, aleksandra.borovcanin@beograd.gov.rs

•    ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Јелена Теодосић,  jelena.teodosic@beograd.gov.rs
Драгица Симић, dragica.simic@beograd.gov.rs
Марија Бежановић, marija.bezanovic@beograd.gov.rs
Олга Милићевић, olga.milicevic@beograd.gov.rs
Миланка Павловић, m.pavlovic@beograd.gov.rs

•    НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Јована Вујичић, jovana.nikolic@beograd.gov.rs
Милица Лечић, milica.lecic@beograd.gov.rs
Данка Шушић, danka.susic@beograd.gov.rs
Ана Вуковић, ana.vukovic@beograd.gov.rs
Јелена Вуловић, jelena.vulovic@beograd.gov.rs
Виолета Зорић, violeta.zoric@beograd.gov.rs
Маја Ранковић, maja.rankovic@beograd.gov.rs

ПОСЕБНА НЕГА ДЕТЕТА

Јелена Вуловић, jelena.vulovic@beograd.gov.rs
Маја Ранковић, maja.rankovic@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Јелена Арсенијевић, jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Наташа Чулић, natasa.culic@beograd.gov.rs
Љиљана Васиљевић, ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs
Марија Вукадиновић, marija.vukadinovic@beograd.gov.rs


ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА РАДИ ОБРАЧУНА НАКНАДА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Божана Симић, bozana.simic@beograd.gov.rs
Биљана Милић, biljana.milic@beograd.gov.rs
Драгана Миљеновић, dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Славица Живковић, slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Мирјана Спарић, mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Тијана Костић, tijana.kostic@beograd.gov.rs
Драгана Манасијевић, dragana.manasijevic@beograd.gov.rs
Снежана Михајловић, snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Милорад Марковић, milorad.markovic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА КОРИСНИКА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Љубинка Тукић, ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА  БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ  ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И СУБВЕНЦИЈА НА КОМУНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ

Љиљана Влаховић, ljiljana.vlahovic@beograd.gov.rs