Зелени Београд

 

Београд важи за једну од најзеленијих престоница у Европи, јер располаже великим природним оазама како на ободима, тако и недалеко од самог центра града.

У шумама на ободу Београда живе десетине врста ретких птица. Као споменик природе, у Београду су евидентирана и заштићена 182 појединачна стабла. Зелено благо Београда има површину преко 4.000 хектара.

Посебно су заштићени следећи објекти и просторне целине:
- Ботаничка башта "Јевремовац" – споменик природе са преко 250 дрвених врста и 300 зељастих биљака
- Бањичка шума – орнитолошки резерват птица селица
- Велико ратно острво – као резерват миграторне орнитофауне
- Пионирски парк – заштићена околина споменика културе Старог двора
- Калемегдан – заштићена околина Београдске тврђаве и Зоолошки врт
- Топчидер и Кошутњак – као културно-историјска целина
- Земунски парк – као заштићена околина споменика културе