Завод за заштиту споменика културе града Београда

Калемегдан, Горњи град 14
централа 3287-420, факс 3287-411
www.belgradeheritage.com

Директор: Оливера Вучковић
тел. 2622-341, 3287-566

Завод за заштиту споменика културе града Београда осново је град Београд 1960. године, како би се старао о споменичкој баштини главног града. Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места као и израда конзерваторско-рестаураторских пројеката и пројеката ревитализације, израда услова за урбанистичке планове, предузимање мера техничке заштите, руковођење и праћење извођења радова на техничкој заштити и унапређење документације.

На предлог Завода, од оснивања до данас,  на свих 17 општина града Београда утврђено је 449 непокретних културних добара, изведени су многобројни радови на споменицима културе, израђен је велик број конзерваторско-рестаураторских пројеката, објављен је значајан број наслова, међу којима посебан значај има часопис Наслеђе, а велика пажња посвећена је и раду су децом и младима кроз програм за основце Наслеђе за децу и средњошколце Беокул градска тура. У оквиру своје делатности Завод у континуитету ради на презентацији и популаризацији културно историјског наслеђа Београда организацијом научно стручне конференције, реализацијом изложби у земљи и иностранству са темом наслеђа Београда, као и учешћем у традиционалним манифестацијама Дани БеоградаДани европске баштинеНоћ музејаБеоградска интернационална недеља архитектуре, Београдска зима и др.

Надлежност Завода условљава сталну сарадњу са институцијама града Београда и Републике Србије, службом заштите у земљи и иностранству, амбасадама, факултетима и научним институцијама, медијима, фондацијама, задужбинама, невладиним сектором, физичким и правним лицима.

Завод за заштиту споменика културе града Београда је добитник бројних награда и признања у области архитектуре и заштите градитељског наслеђа, а захваљујући изванредној издавачкој делатности, на 66. Међународном сајму књига добио је престижну награду за издавача године.